LEI tyrėjai dalyvauja prestižinėje konferencijoje „Fusion Energy Conference“

Šiais metais net du LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos tyrėjai dalyvauja TATENA organizuojamoje prestižinėje konferencijoje „Fusion Energy Conference“ (FEC2020).

Šiandien, gegužės 12 d., Simona Breidokaitė dalyvavo TATENA organizuojamos prestižinės konferencijos Fusion Energy Conference (FEC2020) sesijoje „Women in Fusion“, kurioje gyvai diskutavo su kitomis dalyvėmis apie moterų dalyvavimą branduolių sintezės (fusion) tyrimuose.

Moterys sudaro mažiau nei 30% pasaulio mokslininkų ir tyrinėtojų ir ši procentinė dalis yra dar mažesnė tokiose srityse kaip branduolinė fizika, branduolinė inžinerija, sintezės mokslas. TATENA yra įsipareigojusi siekti lyčių lygybės branduolinių mokslų ir taikymo srityse, o ši FEC2020 sesija yra dalis nuolatinių agentūros pastangų didinti moterų atstovavimą šioje srityje.

Plačiau: https://www.iter.org/newsline/-/3617

O Andrius Tidikas šioje konferencijoje dalyvauja su pranešimu „Tričio susidarymas aktyvuotame IFMIF-DONES dalelių greitintuvo didelio neutronų srauto testiniame modulyje (HFTM)” (Tritium Production in Activated IFMIF-DONES HFTM).

Daugiau informacijos: https://fec2020.fr/satellite-program/iaea-side-events/#women