Skelbiamas konkursas ekonomisto pareigoms projekte užimti, antreprenerio funkcijoms vykdyti

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą ekonomisto pareigoms užimti, antreprenerio funkcijoms vykdyti, projekte „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0013).


Darbdavys:
Lietuvos energetikos institutas (toliau – LEI), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Breslaujos g. 3, Kaunas LT-44403, LEI kodas Juridinių asmenų registre – 111955219, PVM kodas LT119552113.

Pareigų pavadinimas:
Projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0013 „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimasekonomisto pareigybė, 0,5 etato, terminuota darbo sutartis iki 2023-08-31.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ekonomikos, finansų ir/ar verslo vadybos srityse.
2. Atitikti šiuos reikalavimus:
2.1. Turėti ne mažesnę kaip 10 metų darbo patirtį ekonomikos, finansų ir/ar verslo vadybos srityse.
2.2. Turėti patirties nustatant produkto CAPEX, OPEX, ENIS, EGDV, EVGN ekonominius rodiklius.
2.2. Mokėti dirbti programiniu paketu „MS Office“.
2.3. Gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių ir anglų kalbomis raštu bei žodžiu.

Darbo patirtis ES struktūrinės paramos administravimo ar projektų valdymo srityje būtų privalumas.
 
Funkcijos:

  1. Apskaičiuoti produkto CAPEX, OPEX, ENIS, EGDV, EVGN ir kitus ekonominius rodiklius;
  2. Teikti savalaikes projekto vykdytojams Institute sukurtų mokslinių MTEPI produktų atrinkimo pagal potencialius ekonominius rodiklius konsultacijas;
  3. Apskaičiuoti produkto, vystomo nuo antrojo ir/ar aukštesnio technologinės parengties lygio, savikainą;
  4. Padėti identifikuoti problemas produkto ekonominių rodiklių charakterizavime ir jas eliminuoti.

 
Darbo užmokestis:
Darbo apmokėjimui taikomas valandinis atlygis 17,67 EUR (su visais mokesčiais ir atostogomis).
Darbo laikas 20 val. per savaitę, 0,5 et.
Atostogų trukmė 20 darbo dienų.
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu).
  3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu)
  4. Gyvenimo aprašymas (CV).
  5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, Priedas 1).

Dokumentus pateikti el. paštu Svetlana.Petraitiene@lei.lt
 
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) nuotoliniu būdu. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.
 
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Rimantas Levinskas
LEI MTEPIPC vadovas
tel. +370 687 30492 arba el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt
 
Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 11 d.
Skelbimas galioja iki 2021 m. birželio 25 d.