Skelbiamas konkursas teisininko pareigoms projekte užimti, antreprenerio funkcijoms vykdyti

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą teisininko pareigoms užimti, antreprenerio funkcijoms vykdyti, projekte „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0013).


Darbdavys:
Lietuvos energetikos institutas (toliau – LEI), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Breslaujos g. 3, Kaunas LT-44403, LEI kodas Juridinių asmenų registre – 111955219, PVM kodas LT119552113.

Pareigų pavadinimas:
Projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0013 „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ teisininko pareigybė, 0,5 etato, terminuota darbo sutartis iki 2023-08-31.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą teisės (magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas) srityje.
2. Atitikti šiuos reikalavimus:
2.1. Turėti ne mažesnę kaip 10 metų darbo patirtį teisės srityje, kuruojant intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos klausimus.
2.2. Gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių ir anglų kalba raštu bei žodžiu. Geros rusų kalbos žinios būtų privalumas.

Darbo patirtis tarptautinėse organizacijose bei ES struktūrinės paramos administravimo ar projektų valdymo srityje būtų privalumas.
 

Funkcijos:

 1. Teikti savalaikes projekto vykdytojams mokslines konsultacijas intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais, tarp jų, intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo, atžalinių įmonių steigimo, patentavimo bei kitais, pagal poreikį iškilusiais, teisės mokslo ir praktikos teisiniais klausimais;
 2. Sukurti ir identifikuoti LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų produktų patentabilumo perspektyvas, atliekant egzistuojančių rinkoje analogiškų produktų savybių palyginamuosius su egzistuojančiais rinkoje analogais tyrimus;
 3. Sukurti strategines nuostatas ir teikti inovatyvius pasiūlymus dėl intelektinės nuosavybės teisių politikos LEI;
 4. Taikyti mokslinius analizės metodus, leidžiančius greičiau ir patikimiau identifikuoti MTEPI produktų patentabilumą bei jų apsaugos būdų pasirinkimą.
 5. Kurti ir rengti intelektinės nuosavybės apsaugos dokumentus, jų teisinį pagrindimą;
 6. Padėti identifikuoti problemas intelektinės nuosavybės apsaugoje ir jas eliminuoti.

 
Darbo užmokestis:
Darbo apmokėjimui taikomas valandinis atlygis 17,67 EUR (su visais mokesčiais ir atostogomis).
Darbo laikas 20 val. per savaitę, 0,5 et.
Atostogų trukmė 20 darbo dienų.
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu).
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu)
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, Priedas 1).

Dokumentus pateikti el. paštu Svetlana.Petraitiene@lei.lt
 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) nuotoliniu būdu. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.
 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Rimantas Levinskas
LEI MTEPIPC vadovas
tel. +370 687 30492 arba el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt
 

Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 11 d.
Skelbimas galioja iki 2021 m. birželio 25 d.