Skelbiamas konkursas viešųjų pirkimų specialisto (-ės) pareigoms užimti

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą viešųjų pirkimų specialisto (-ės) pareigoms užimti.

Pareigų pavadinimas – Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)

Darbo pobūdis

 • Pagrindinis viešųjų pirkimų specialisto uždavinys – organizuoti ir vykdyti mažos vertės viešuosius pirkimus Institute;
 • Rengti Instituto metinius viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus, kontroliuoti jų vykdymą;
 • Rengti viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas, sutarčių ir jų pakeitimų projektus);
 • Vykdyti viešojo pirkimo procedūras Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniu katalogu;
 • Dalyvauti Instituto viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • Atlikti tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikti vertinimo išvadas;
 • Nagrinėti gautas tiekėjų pretenzijas viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
 • Konsultuoti ir teikti pagalbą Instituto darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
 • Registruoti pirkimų sąskaitas ir viešųjų pirkimų sutartis Instituto buhalterinės apskaitos sistemoje;
 • Vykdyti Instituto pirkimų valdymo proceso aprašo, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento ir kitų dokumentų peržiūrą ir atnaujinimą pasikeitus teisės aktams;
 • Rengti ir teikti su viešaisiais pirkimais susijusias ataskaitas.

Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis (ne žemesnis nei bakalauro kvalifikacinis išsilavinimas) arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • Ne mažesnė nei 3 metų patirtis viešųjų pirkimų srityje perkančiojoje organizacijoje;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, sutarčių teisę ir dokumentų rengimą išmanymas;
 • Gebėjimas rengti dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, viešųjų pirkimų procedūrų išmanymas;
 • Gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu bei informacinių sistemų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • Gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • Mokėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Puikūs planavimo ir organizavimo įgūdžiai, bendravimas, darbas komandoje;
 • Anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu.
 • Darbo patirtis Lietuvos mokslo institucijoje/aukštojoje mokykloje;
 • Darbo patirtis su finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FABIS);
 • Darbo patirtis su viešųjų pirkimų planavimui, inicijavimui, derinimui, vykdymui, analizavimui skirta viešųjų pirkimų valdymo sistema VIPIS;
 • Turėti galiojantį viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą.

Mes siūlome

 • Įdomų, kūrybingą, dinamišką bei atsakingą darbą;
 • Mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, asmeninį ir profesinį augimą;
 • Galimybę realizuoti savo žinias, įgūdžius ir idėjas;
 • Profesionalų, motyvuotą ir draugišką kolektyvą;
 • Konkurencingą, darbo rezultatus ir kompetenciją atitinkantį, atlyginimą.

Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo laikas – 40 val. per savaitę (1,0 et.).
Darbo užmokestis – 1200-2000 Eur su mokesčiais. Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Atostogų trukmė – 20 darbo dienų.

Pretendentai kviečiami pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu).
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu).
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 , 1 priedas)
 • Viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo kopiją.

Dokumentus pateikti el. paštu: svetlana.petraitiene@lei.lt

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentams, kurie atitiks skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Svetlana Petraitienė
LEI Personalo ir teisės skyriaus vadovė
Tel. +37037401815 arba el. paštu svetlana.petraitiene@lei.lt

Skelbimas galioja iki 2024 m. liepos 11 d.