Skelbiamas konkursas viešųjų pirkimų specialisto (-ės) pareigoms užimti

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą viešųjų pirkimų specialisto (-ės) pareigoms užimti.

Darbdavys:

Lietuvos energetikos institutas (toliau – LEI), teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Breslaujos g. 3, Kaunas LT-44403, LEI kodas Juridinių asmenų registre – 111955219, PVM kodas LT119552113.

Pareigų pavadinimas – Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)

Darbo pobūdis

 • Pagrindinis viešųjų pirkimų specialisto uždavinys – organizuoti ir vykdyti mažos vertės viešuosius pirkimus Institute;
 • Rengti Instituto metinius viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus, kontroliuoti jų vykdymą;
 • Rengti viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas, sutarčių ir jų pakeitimų projektus);
 • Vykdyti viešojo pirkimo procedūras Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniu katalogu;
 • Dalyvauti Instituto viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • Atlikti tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikti vertinimo išvadas;
 • Nagrinėti gautas tiekėjų pretenzijas viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
 • Konsultuoti ir teikti pagalbą Instituto darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
 • Registruoti pirkimų sąskaitas ir viešųjų pirkimų sutartis Instituto buhalterinės apskaitos sistemoje,
 • Vykdyti Instituto pirkimų valdymo proceso aprašo, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento ir kitų dokumentų peržiūrą ir atnaujinimą pasikeitus teisės aktams;
 • Rengti ir teikti su viešaisiais pirkimais susijusias ataskaitas.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis (ne žemesnis nei bakalauro kvalifikacinis išsilavinimas) arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • Ne mažesnė nei 2 metų patirtis viešųjų pirkimų srityje perkančiojoje organizacijoje;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, sutarčių teisę ir dokumentų rengimą išmanymas;
 • Gebėjimas rengti dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, viešųjų pirkimų procedūrų išmanymas;
 • Gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu bei informacinių sistemų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • Gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • Mokėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Puikūs planavimo ir organizavimo įgūdžiai, bendravimas, darbas komandoje;
 • Anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu.

Mes siūlome:

 • Įdomų, kūrybingą, dinamišką bei atsakingą darbą;
 • Mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, asmeninį ir profesinį augimą;
 • Galimybę realizuoti savo žinias, įgūdžius ir idėjas;
 • Profesionalų, motyvuotą ir draugišką kolektyvą;
 • Konkurencingą, darbo rezultatus ir kompetenciją atitinkantį, atlyginimą.

 

Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo laikas 40 val. per savaitę (1,0 et.).
Darbo užmokestis 1200-2000 Eur su mokesčiais. Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Atostogų trukmė – 20 darbo dienų.

Pretendentai kviečiami pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu).
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedas)

Dokumentus pateikti el. paštu: Daiva.Siauciuniene@lei.lt

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Daiva Šiaučiūnienė
LEI Kokybės vadybos sistemos vadovė
Tel. (8 37) 401 808 arba el. paštu Daiva.Siauciuniene@lei.lt

Konkurso paskelbimo data 2022 m. sausio 10 d.
Skelbimas galioja iki 2022 m. sausio 24 d.