Skelbiame Lietuvos energetikos instituto 2020 m. pažangiausių magistrantų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursą

Skelbiame Lietuvos energetikos instituto 2020 m. pažangiausių magistrantų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursą!

KONKURSO KATEGORIJOS:

Pažangiausias 2020 metų
• magistrantas,
• pirmųjų metų doktorantas,
• antrųjų metų doktorantas,
• trečiųjų metų doktorantas,
• ketvirtųjų metų doktorantas,
• jaunasis mokslininkas.

KONKURSO DALYVIAI:

Magistrantai – LEI dirbantys ir magistrantūroje studijuojantys asmenys, arba LEI dirbantys asmenys, kuriems nuo magistro kvalifikacinio laipsnio įgijimo praėję ne daugiau kaip dveji metai.
Doktorantai – LEI doktorantūroje studijuojantys asmenys. Doktorantai, ataskaitinio laikotarpio metu buvę akademinėse atostogose, dalyvauti konkurse neturi teisės.
Jaunieji mokslininkai – LEI pagrindinėse pareigose dirbantys asmenys, kuriems nuo daktaro laipsnio įgijimo praėję ne daugiau kaip 5-eri metai (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Konkurse vertinama dalyvių mokslinė veikla atlikta nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

Paraiškas iki 2020 m. gruodžio 9 d. 12 val. atsiųsti studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei el. p. Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt

Konkurso nuostatai

Konkurso paraiškos forma

Kviečiame dalyvauti!

Konkurso nugalėtojams bus skiriamos premijos.