Skelbiame Lietuvos energetikos instituto 2021 m. pažangiausių magistrantų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursą

Skelbiame Lietuvos energetikos instituto 2021 m. pažangiausių magistrantų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursą

KONKURSO KATEGORIJOS:
Pažangiausias 2021 metų
• magistrantas,
• pirmųjų metų doktorantas,
• antrųjų metų doktorantas,
• trečiųjų metų doktorantas,
• ketvirtųjų metų doktorantas,
• jaunasis mokslininkas.

KONKURSO DALYVIAI:
Magistrantai – LEI dirbantys ir magistrantūroje studijuojantys asmenys, arba LEI dirbantys asmenys, kuriems nuo magistro kvalifikacinio laipsnio įgijimo praėję ne daugiau kaip dveji metai.
Doktorantai – LEI doktorantūroje studijuojantys asmenys. Doktorantai, ataskaitinio laikotarpio metu buvę akademinėse atostogose, dalyvauti konkurse neturi teisės.
Jaunieji mokslininkai – LEI pagrindinėse pareigose dirbantys asmenys, kuriems nuo daktaro laipsnio įgijimo praėję ne daugiau kaip 5-eri metai (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Konkurse vertinama dalyvių mokslinė veikla atlikta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 1 d.

Paraiškas iki 2021 m. gruodžio 3 d. 15 val. atsiųsti studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei  el. p.  Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
Konkurso nuostatai
Konkurso paraiškos forma

Konkurso nugalėtojams bus skiriamos premijos.
Kviečiame dalyvauti!