Startavo programa „Europos horizontas“

2021 m. vasario 2 d. Europos Komisija ir ES Tarybai pirmininkaujanti Portugalija surengė programos „Europos horizontas“ virtualų atidarymo renginį.

„Europos horizontas“ yra Europos Sąjungos 2021–2027 m. bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa.

Tai yra svarbiausia ES iniciatyva, skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms remti nuo jų koncepcijos iki panaudojimo rinkoje, ja papildomas nacionalinis ir regioninis finansavimas.

Nauja bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ pakeitė 2014–2020 m. vykusią programą „Horizontas 2020“. Programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje. „Europos horizontas“ apima tris veiklos sritis: „Aukšto lygio mokslas“, „Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas“, „Inovatyvi Europa“. Horizontali sritis „Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra“ yra skirta mažinti mokslo kokybės ir inovacijų atotrūkį tarp Europos šalių. Visos veiklos sritys grindžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, atviro mokslo bei partnerystės horizontaliais principais. Šiai programai įgyvendinti planuojama skirti beveik 100 mlrd. eurų.

Programos atidarymo renginio įrašas:

Apie renginį: https://perin.pt/launch-of-horizon-europe/

Daugiau apie programą:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon_europe_lt.pdf
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/horizon-europe
https://www.lmt.lt/lt/europos-horizontas/programa-europos-horizontas/3636