Startuoja LEI koordinuojamas „Horizontas 2020“ programos projektas „TWIN-PEAKS“

Šiandien pradedamas vykdyti LEI koordinuojamas „Horizontas 2020“ programos projektas „TWIN-PEAKS“*. Šis projektas – tai tarpinstitucinis tinklas, skirtas stiprinti kompetenciją, gebėjimus ir žinias vystant pažangius atliekų dujinimo į sintetinius biodegalus technologinius sprendimus.

Pagrindinis TWIN-PEAKS projekto tikslas yra užmegzti LEI, VDU bei užsienio partnerių bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, siekiant dar labiau pagerinti LEI ir VDU tarptautinę reputaciją, pajėgumus ir mokslinę kompetenciją atliekų tvarkymo ir sintetinių biodegalų gamyboje bei šios srities populiarinime.

Partneriai iš Lietuvos – LEI ir VDU – yra pirmaujančios energetikos tyrimų organizacijos Lietuvoje ir puikiai papildo viena kitą: LEI yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis fundamentinius ir taikomuosius tyrimus energetikos ir šiluminės inžinerijos srityje, ypač pažangių technologijų kūrime netinkamas perdirbti ar pakartotinai panaudoti atliekas verčiant į sintetinius biodegalus. VDU Lietuvoje pirmauja mokslinių tyrimų patirtimi tiriant socio-ekonominę dinamiką bei įvairių inovatyvių sprendimų taikymo pereinant prie klimatui neutralios veiklos visuomeninį priimtinumą. Abi institucijos bendradarbiauja per Energetinio saugumo tyrimų centrą, kurį įsteigė 2009 metais.

Projekto vykdymui LEI ir VDU susivienija su trimis bioenergetikos srityje pirmaujančiomis mokslinių tyrimų bei smulkaus ir vidutinio verslo institucijomis: Miuncheno technikos universitetu (Vokietija), Čalmerso technologijos universitetu (Švedija) ir kompanija WIP Renewable Energies (Vokietija).

„Džiaugiamės, kad TWIN-PEAKS projekte pavyko suburti ypač stiprų užsienio partnerių konsorciumą su didele patirtimi bioenergetikos srityje, kuria jie dalinsis viso projekto metu. Šis projektas, tai tarsi „vartai“ į platesnius vandenis ir tinklaveikos išplėtimą jauniesiems ir patyrusiems tyrėjams toliau vystant tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą mokslinėje ir taikomojoje veikloje, naujų pažangių atliekų konversijos į sintetinius biodegalus technologijų kūrime ir jų priimtinumo bei socio-ekonominio poveikio vertinime.“ – džiaugiasi Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas, projekto koordinatorius Andrius Tamošiūnas.

*Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions.