Dokt. Audriaus Graževičiaus stažuotė NRG tyrimų centre

NRG associative image
asociatyvi nuotr. © NRG

Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos doktorantas Audrius Graževičius 2018 m. birželio 3 – gruodžio 1 d. stažavosi Petene (Nyderlandai) įsikūrusiame Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) tyrimų centre. Stažuotė suorganizuota vykdant Europos Nuclear Education Network mobilumo projektą. Šios mokslinės išvykos tikslas – patobulinti skaičiuojamosios fluidų dinamikos (CFD) modeliavimo metodiką branduolinių jėgainių apsauginiuose kiautuose vykstančių dujų maišymosi procesų skaitiniams tyrimams. Šiam tikslui pasiekti pasirinktas THAI+ eksperimentiniame stende (Becker Technologies GmbH, Eschborn, Vokietija) atliktas TH-27 eksperimentas, kurio metu buvo tyrinėjama natūrali konvekcija, įpurškiant garą ir helį, bei vykstant kondensacijai, skaitiniams tyrimams pritaikant ANSYS Fluent programų paketą.

Stažuotės metu A. Graževičius patobulino jau esamas ir sukūrė naujas papildomas naudotojo aprašomąsias funkcijas (angl. user defined functions UDF‘s), kurių dėka pavyko pakankamai tiksliai atkartoti eksperimento rezultatus. Jis taip pat atliko skaitinio modelio tinklelio, skaičiavimo iteracijų ir laiko žingsnio, šilumos atidavimo koeficiento, kondensacijos proceso, turbulencijos modelių ir kt. įtakos skaičiavimo rezultatams analizę. Gautų rezultatų ir tyrimo išvadų pagrindu buvo patobulinta CFD modeliavimo metodika, siekiant sumodeliuoti branduolinių jėgainių apsauginiuose kiautuose vykstančius dujų maišymosi procesus.