Studentams pristatytos praktikos, darbo bei studijų galimybės institute

2017 m. gegužės 3 d. Lietuvos energetikos institute lankėsi per 50 Kauno technologijos universiteto Šilumos energetikos ir technologijų specialybės bei Atsinaujinačiosios energetikos specialybės bakalauro studijų studentų, kurie Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje atliko Šilumos ir masės mainų modulio praktinę užduotį, taip pat apsilankė Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų, Degimo procesų, Branduolinės inžinerijos problemų ir Plazminių technologijų laboratorijose, bendravo su mokslininkais, buvo supažindinti su LEI praktikos, darbo, doktorantūros galimybėmis.