Suomijos ir Lenkijos startuolių vizitas LEI

Gegužės 24 d. Institute lankėsi startuolių atstovai: Tomasz A. Miś iš Radium Energy Sp. z o. o. (Lenkija) ir Ville Terävä iš Kymi-Solar Oy (Suomija) bei Tech-Park Kaunas projektų ekspertė N. Žebrauskienė bei inovacijų ir antreprenerystės paslaugų ekspertė J. Šarkienė. Šis vizitas buvo organizuotas kartu su Tech-Park Kaunas klasteriu Digital Rocket LT, kuris vykdo projektą GreenTech 2.0, skirtą padėti MVĮ išnaudoti augimo galimybes, inovatyvias paslaugas, atrasti efektyviai išteklius naudojančius sprendimus, įtraukimą į rinką, atlikti investicijų paiešką ir internacionalizaciją.

Vizito metu Radium Energy Sp. z o. o. (Lenkija) CEO T. A. Miś pristatė pranešimą apie jo įmonės projektuojamas ir gaminamas baterijas, pagrįstas radioaktyvių medžiagų atomų alfa spinduliuotės kinetinės energijos vertimu į elektros energiją, panaudotiną mažiems ir/ar specialiems elektroniniams prietaisams. V. Terävä papasakojo apie Kymi-Solar Oy sukurtą produktą – šilumos siurblį (HEC flow), skirtą centralizuoto šildymo sistemoje efektyviai panaudoti grįžtamojo srauto šiluminę energiją. LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro atstovai R. Levinskas ir M. Milieška pristatė Instituto veiklas, sukurtus MTEP produktus ir galimybes bendradarbiauti. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos m. d. A. Klementavičius susitikimo metu pristatė vykdomus laboratorijoje tyrimus bei diskutavo apie Kymi-Solar Oy šilumos siurblio charakteristikas. Svečiai taip pat aplankė LEI laboratorijas ir detaliau buvo supažindinti su laboratorijų mokslinių tyrimų įranga.