Susitikimas su Portlando universiteto (JAV) profesoriu dr. Eugeniju Urnežium

2017 m. balandžio 06 d. Lietuvos energetikos institute įvyko susitikimas su Portlando universiteto (JAV) profesoriu dr. Eugeniju Urnežium, jau daugiau kaip dešimtmetį vykdančiu mokslinius tyrimus vandenilio išgavimo iš vandens mokslinėje kryptyje. Susitikimo metu Profesorius skaitė paskaitą, išsamiau apžvelgdamas šias temas:

  • Hidrochinonų su fosfinų oksidų grupėmis tyrimai
  • Sintezės bei bendrosios savybės ;
  • Antrinės koordinacinės sferos svarba, vandenilinių jungčių sąveika su molekulėmis turinčiomis hidroksilinių grupių (organinė/neorganinė/fizikinė);
  • Elektrochemija, rūgščių įtaka ciklinei voltmetrijai, koncentracijos įtaka
  • Koordinacinių savybių tyrimai – BMR spektroskopija, elektrochemija, rentgenostruktūriniai tyrimai, elektronų pernešimo reiškiniai;
  • Ateities gairės.

Paskaitos akimirkos [L. R. Žiemio (LEI) nuotr.]: