Susitikimas su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos vadovais

Susitikimo su Kauno krašto pramonininkų asociacijos vadovybe akimirkos
Susitikimo su Kauno krašto pramonininkų asociacijos vadovybe akimirkos

Rugpjūčio 17 d. Lietuvos energetikos instituto (LEI) atstovai susitiko su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos (KKPDA) prezidentu Mariumi Horbačiausku ir asociacijos vykdančiąja direktore Edita Gudišauskiene aptarti verslo ir mokslo bendradarbiavimo galimybes energijos taupymo, efektyvaus naudojimo ar perėjimo prie alternatyvių energijos šaltinių srityse.

Susitikimo metu susipažinta su asociacija, pristatyta LEI veikla, vykdomi projektai ir energetikos srityje atliekami moksliniai tyrimai. Pristatytos ES priemonės verslo, mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo bei verslumo integravimui skatinti, aptartos galimos bendradarbiavimo tarp organizacijų kryptys.
Asociacijos vadovai paminėjo, kad bus apklausiami asociacijos nariai dėl jiems aktualių klausimų energijos taupymo, efektyvaus naudojimo ar perėjimo prie alternatyvių energijos šaltinių srityse. Tai leis išgryninti problemines sritis ir dar labiau sukonkretinti bendradarbiavimo galimybes tarp instituto ir asociacijos.
Rugsėjo mėnesį LEI organizuos detalesnę diskusiją bei supažindins asociacijos narius su instituto laboratorijų veiklomis ir infrastruktūra. Būsimo susitikimo metu bus aptartos konkretesnės galimybes dėl bendro paraiškų rengimo ir dalyvavimo ES finansuojamuose projektuose bei bendradarbiavimo kitose srityse, kuriose asociacija galėtų būti partneriu.

 
Mokslo ir verslo bendradarbiavimas labai svarbus norint išspręsti energetines problemas. Mokslininkai kuria naujas mokslo žinias ir inovacijas, kurios gali būti panaudotos pramonės įmonėse. Todėl mums svarbu į projektus įtraukti verslo atstovus. Taip galime kartu prisidėti prie Lietuvos energetikos politikos įgyvendinimo, – susitikimo metu pažymėjo S. Rimkevičius.


Apie susitikimą taip pat skaitykite Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos pranešime.