Susitinkimas su UAB „Fortum Heat Lietuva“ direktoriumi

2019 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos energetikos institute įvyko susitikimas su UAB „Fortum Heat Lietuva“ generaliniu direktoriumi Vitalijumi Žuta. Korporacija „Fortum“, kuriai priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“ – viena iš švarios energijos gamybos lyderių, kurianti ir savo klientams siūlanti elektros, šilumos, šalčio ir efektyvaus resursų naudojimo projektus. Korporacijos įmonės taip pat teikia paslaugas energijos gamybos pramonei ir klientams, norintiems išmaniai valdyti savo energijos išteklius.

Instituto atstovai (Sigitas Rimkevičius, Rolandas Urbonas, Rimantas Bakas, Nerijus Pedišius, Nerijus Striūgas ir Darius Milčius) trumpai pristatė instituto veiklą ir infrastruktūrą, aptartos bendrovei aktualios bendradarbiavimo sritys: CO2 mažinimas, saugojimas, elektros ir šilumos energijos akumuliavimas ir kt. Pristatyti naujausi LEI moksliniai tyrimai, bei galimas bendradarbiavimas esamoje Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“, bei būsimoje programoje „Horizontas Europai“ (2021-2027).