LEI pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Tarptautiniu energetikos klasteriu

Lietuvos energetikos institute 2018 metų liepos 12 d. įvyko Tarptautinio energetikos klasterio, kurį sudaro Lietuvos ir Ukrainos įmonės, susirinkimas. Susitikimo metu buvo svarstomos klasterio veiklos sritys ir perspektyvos, į veiklą įtraukiant ir tyrimų organizacijas Lietuvoje bei Ukrainoje. Lietuvos energetikos instituto atstovai klasterio narius supažindino su instituto veikla ir galimybėmis bei buvo aptartos bendros galimos veiklos sritys. Renginio metu buvo pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos energetikos instituto ir Tarptautinio energetikos klasterio.
Ateityje tikimasi produktyvaus ir sėkmingo bendradarbiavimo su Tarptautiniu energetikos klasteriu, vykdant bendras veiklas.