Sveikiname Eimantą Neniškį ir Gintarą Adžgauską apgynus daktaro disertacijas

Sveikiname Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos j. m. d. Eimantą Neniškį, 2023 m. gegužės 31 d. sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją tema „Integruotas transporto ir energetikos sektorių dekarbonizacijos mažiausiais kaštais vertinimas“ (socialiniai mokslai, ekonomika – S004).

Taip pat sveikiname Hidrologijos laborotorijos disertantą Gintarą Adžgauską 2023 m. gegužės 31 d. sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją tema „Lietuvos upių hidroenergetinių išteklių prognozė vertinant klimato kaitą“ (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004).