Sveikiname Paulių Vilkinį apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos j. m. d. PAULIŲ VILKINĮ 2020 m. sausio 24 d. sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją „Skysčio srauto dinamikos ir struktūros tyrimas kanaluose su struktūrizuotais paviršiais“ (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006, mokslinis vadovas – dr. Nerijus Pedišius).