Sveikiname Povilą Mačiulį apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos disertantą Povilą Mačiulį, 2021 m. balandžio 16 d. sėkmingai apgynusį mokslo daktaro disertaciją „Atsinaujinančių energijos išteklių transporto sektoriuje panaudojimo plėtrą skatinančių priemonių vertinimas“ (socialiniai mokslai, ekonomika – S 004).
Mokslinė vadovė – dr. Inga Konstantinavičiūtė (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – S004).
Mokslinė konsultantė – prof. dr. Vaida Pilinkienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – S004).

Plačiau: https://lei.lt/renginiai/disertacijos-gynimas-povilas-maciulis/