Sveikiname Remigijų Janulionį apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos j. m. d. Remigijų Janulionį, 2020 m. birželio 17 d. sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją „Hidridų ir terminio poveikio įtakos branduolinės energetikos objektų konstrukcinių elementų irimui skaitinis tyrimas“ (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006, mokslinis vadovas – dr. Gintautas Dundulis).

Remigijaus Janulionio daktaro disertacijos gynimo akimirkos (1)

Remigijaus Janulionio daktaro disertacijos gynimo akimirkos (2)