TRANSWAT projekto ekspedicija Varduvos upėje

Projekto ekspertai Vytautas Akstinas ir Darius Jakimavičius bei projekto komunikacijos specialistas Simonas Mikalauskis 2021 m. rugsėjo 14-16 dienomis vyko į ekspediciją, kurios metu buvo atliekami debitų matavimai skirtinguose Varduvos upės ruožuose ir Kvistės upėje. Varduvos upės atveju pirmasis debito matavimas atliekamas prieš penkių hidroelektrinių kaskadą, siekiant išsiaiškinti kokia yra prietaka aukštupyje ir koks yra natūralus upės režimas neveikiant hidroelektrinėms. Tuomet matavimai atliekami penkiuose žemiau esančiuose taškuose, kur natūralų upės rėžimą reguliuoja hidroelektrinės, siekiant surinkti duomenis kaip kinta vandens debitas paros eigoje bei kaip tarpusavyje sąveikauja hidroelektrinių kaskada.

Projekto „LLI-533 Bendras Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių valdymas (TRANSWAT)“ tikslas – užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPD) reikalavimų, bendrą vertinimą ir valdymą.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/transwat/
Projektas finansuojamas iš: Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.