TRANSWAT projekto tyrėjai metus užbaigė su dar viena ekspedicija

#LatLit #Interreg #TRANSWAT

TRANSWAT projekto hidrologiniai matavimai vyksta ir žiemą, ir naktį!

2020 m. gruodžio 14-16 dienomis projekto ekspertai (Diana Meilutytė-Lukauskienė, Vytautas Akstinas ir Serhii Nazarenko) dalyvavo ekspedicijoje, kurios metu buvo matuojami debitai skirtinguose Varduvos upės ruožuose ir Kvistės upėje.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/transwat/
Projektas finansuojamas iš: Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.