Turine vyko Europos horizontas projekto REEFLEX generalinė asamblėja

Lapkričio 21-22 d. Turine vyko programos Europos horizontas projekto „Pakartotinai pritaikomi, sąveikaujantys, tarpsektoriniai sprendimai ir energijos paslaugos paklausos lankstumo rinkose“ (angl. REplicable, interoperable, cross-sector solutions and Energy services for demand side FLEXibility markets) (proj. akronimas – REEFLEX) antroji generalinė asamblėja. Jos metu apžvelgti per metus pasiekti rezultatai, diskutuota su kokiais iššūkiais susiduriama, bei numatyti tikslai ir užduotys ateinantiems 12-ai mėnesių. Projekto metu siekiama sukurti galimybių nišas naujoms tarpsektorinėms energetikos paslaugoms, kurias teiks MVĮ ir startuolių įmonės paklausos lankstumo rinkose. Sprendimų įgyvendinimo sėkmė labai priklauso nuo energijos vartotojų aktyvaus įsitraukimo.

Lietuvos energetikos institutas bus atsakingas už užduoties 7.4 “Vartotojų technologijų priimtinumo socialinis ir elgsenos aspektai” (angl. Social acceptance and behavioral aspects of consumers’ acceptance of technologies) įgyvendinimą.

Ambicingo projekto metu kuriami inovatyvūs sprendimai bus demonstruojami ir išbandomi 4 pagrindiniuose demonstraciniuose objektuose (Ispanijoje, Graikijoje, Šveicarijoje ir Bulgarijoje). Be to, siekiant platesnės aprėpties (Turkija, Portugalija, Danija) ir pritaikymo, paslaugų katalogas bus toliau diegiamas dar trijose Europos šalyse, iš viso per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį – 7 šalyse.