TWIN-PEAKS projekto koncepcija pristatyta Europos biomasės konferencijoje

TwinPeaks project banner
 

2021 m. balandžio 28 d. TWIN-PEAKS projekto (https://www.twinpeaks-h2020.eu), koordinuojamo Lietuvos energetikos instituto, koncepcija buvo pristatyta Europos biomasės konferencijoje (angl. 29th  European Biomass Conference and Exhibition – EUBCE). Šio projekto  tikslas yra sukurti bendradarbiaujančių institucijų tinklą bendriems moksliniams tyrimams įgyvendinti ir plėtoti novatoriškas idėjas lygiagrečiose atliekų dujinimo, termocheminės konversijos, metanacijos (kartu su pazma) srityse. Tai skatina sukurti bendrą mokslinių tyrimų strategiją tarpininkaujant pirmaujančioms tarptautinėms institucijoms tokioms kaip Miuncheno technikos universitetas (TUM) ir Čalmerso technologijų universitetas (CHT). Konferencijos pranešime buvo teigiama, jog siekiant įgyvendinti TWIN-PEAKS projekte numatytus tikslus, bus teikiamos bendros paraiškos mokslinių tyrimų dotacijų programoms, taip pat projekto partnerių patirtis bus perduodama Lietuvos energetikos instituto (LEI) bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslininkams per mokslinę-praktinę veiklą.

Pranešimą tema „Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions“ skaitė TWIN-PEAKS projekto koordinatorius Andrius Tamošiūnas.

TWIP-PEAKS projekto pristatymas: čia.

Konferencijos santraukų knyga yra pasiekiama: čia.

Konferencijos pranešimo santrauka pasiekiamas: čia.

Projekto partneriai:

  • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, Lietuva
  • TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN, Vokietija
  • CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB, Švedija
  • WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR GMBH & CO PLANUNGS KG, Vokietija

 

Europos Sąjungos vėliava
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos sutartį Nr. 951308.