TWIN-PEAKS projekto mokymai ir partnerių susitikimas

2022 m. spalio 10-14 dienomis LEI bei VDU, CHT tyrėjai kartu su WIP Renewable Energies partneriu, įgyvendindami TwinPeaks projekto veiklas, lankėsi Miuncheno technikos universitete (TUM), Miunchene, Vokietijoje.

Išvykos metu TWIN-PEAKS projekto dalyviai dalyvavo TUM organizuojamuose seminaruose/mokymuose, vizitavo laboratorijas, sėmėsi praktinių žinių ir patirties iš lyderiaujančių šalių, kurios sėkmingai plėtoja mokslą dujofikacijos srityje. Dalyviai turėjo galimybę diskutuoti gyvai apie naujai rengiamas tarptautines paraiškas siekiant rasti siūlomos idėjos perspektyvumą ateities technologijose.

Taip pat, šio vizito metu, 2022 m. spalio 11 d. įvyko 4-asis projekto valdymo komiteto ir projekto eigos posėdis (Project Steering Committee & Project progress meeting), kurio metu dalyviai pristatė atliktus ir planuojamus darbus.

Daugiau informacijos apie TwinPeaks projektą: https://www.twinpeaks-h2020.eu/en/home/