TwinPeaks projekto mokymai ir partnerių susitikimas

2021 m. lapkričio 8-16 dienomis LEI tyrėjai, įgyvendindami TwinPeaks projekto veiklas, lankėsi KTH technologijų mokslo institute, Stokholme, ir Chalmers CTH universitete, Geteborge. TwinPeaks projekto partneris, atstovaujantis CTH universitetą, buvo priimančioji institucija, atsakinga už seminaro, mokymų organizavimą.

Stažuotės metu tyrėjai iš LEI, TUM ir CHT dalyvavo KTH organizuojamose mokymuose, vizitavo laboratorijas, sėmėsi praktinių žinių ir patirties iš lyderiaujančių šalių, kurios sėkmingai plėtoja mokslą dujofikacijos srityje.

Taip pat, šio vizito metu įvyko ir pirmasis partnerių susitikimas, kurio metu dalyviai turėjo galimybę diskutuoti gyvai apie veiklos strategijoje numatytas strategines kryptis, siekiant rasti bendrą probleminių taškų sprendimą bei pasidalinti mintimis apie tolimesnes perspektyvas teikiant „Europos Horizontas” paraiškas, tyrėjų mainus, publikacijas.

Daugiau informacijos apie TwinPeaks projektą: https://www.twinpeaks-h2020.eu/en/home/