Tyrėjai įvertino hidroelektrinių poveikį Kauno marių žuvims ir paukščiams

Kaip ir kiekvienų, taip ir 2023 metų kovo-liepos mėnesiais Kauno HE tvenkinyje, dar vadinamame Kauno mariomis, buvo atliekami hidrologiniai, ichtiologiniai ir ornitologiniai tyrimai. Šiais tyrimais siekta įvertinti „Ignitis gamybos“ valdomų Kauno hidroelektrinės (Kauno HE) ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (Kruonio HAE) veiklos poveikį didžiausio dirbtinio vandens telkinio Lietuvoje žuvų ir paukščių populiacijoms. Nustatyta, kad stebėti vandens lygio svyravimai Kauno HE tvenkinyje praktiškai jokios įtakos mariose gyvenančioms žuvims ir paukščiams neturėjo.

Kauno HE tvenkinio vandens lygio svyravimai – normos ribose
Tris mėnesius mokslininkai stebėjo hidrologinę Kauno HE tvenkinio situaciją ir analizavo, kaip jose kito vandens lygis. Atlikę tyrimus ekspertai konstatavo, kad svarbiausiu kai kurių rūšių žuvų populiacijos gausumo Kauno HE tvenkinyje ribojančiu faktoriumi yra mėgėjiška žvejyba, o vandens paukščių, jautrių vandens lygio svyravimams, yra labai mažai.

„Šiais metais buvo nustatytas tik vienas atvejis, fiksuotas birželio 3 d., kai marių paros vandens lygio svyravimas žuvų neršto metu viršijo leistiną 20 cm ribą. Tačiau tai buvo labai nežymus nukrypimas – vidutiniškai 1,3 cm aukščiau nustatytos leidžiamos vertės. Kauno marių vandens lygis gali svyruoti ir dėl gamtinių priežasčių, tačiau didžiausią įtaką tam turi hidroelektrinių veikla“, – sako Lietuvos energetikos instituto hidrologas dr. Darius Jakimavičius.

Ryškiausią poveikį žuvų populiacijų dydžiui turi mėgėjiška žvejyba
Kadangi vandens lygio svyravimai stebėjimų laikotarpiu, išskyrus vieną atvejį, neviršijo leistinų ribų, o skirtingų žuvų rūšių populiacijų gausumas mariose reikšmingai nesikeičia arba didėja, remiantis tyrimų rezultatais daroma išvada, kad šiuo metu hidroelektrinių veikla neturi apčiuopiamo poveikio Kauno HE tvenkinio žuvims.

„Remiantis šio ir kitų ilgalaikių tyrimų duomenimis, galima teigti, kad reikšmingą poveikį tvenkinio žuvų populiacijoms daro mėgėjiška žvejyba. Tai liudija faktas, kad šiuo metu, kai verslinė žvejyba Kauno HE tvenkinyje yra uždrausta, o mėgėjiškai intensyviau žvejojamos nevisos žuvų rūšys, mažiau eksploatuojamų rūšių populiacijos smarkiai didėja. Šiuo metu stebimi nedideli kontroliuojami vandens svyravimai dėl hidroelektrinių veiklos žuvų neršto metu tam ženklesnės įtakos neturi“, – sako Gamtos tyrimų centro laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, ichtiologas dr. Linas Ložys.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/uzsakomasis-turinys/verslas-pranesa/ivertino-hidroelektriniu-poveiki-kauno-mariu-zuvims-ir-pauksciams-didziausia-itaka-populiacijoms-turi-ne-vandens-svyravimai-95510651