UAB „Lietuvos energija“ atstovų vizitas institute

2018 m. Lietuvos energetikos institute lankėsi UAB „Lietuvos energija“ atstovai: generalinis direktorius Darius Maikštėnas, Inovacijų ir bendradarbiavimo skyriaus vadovas Vytautas Kieras bei MTEP projektų vadovas Paulius Kozlovas. Instituto direktorius, dr. Sigitas Rimkevičius, trumpai supažindino su LEI vykdoma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veikla bei tyrimais. Instituto atstovai, dr. Virginijus Radziukynas, dr. Arvydas Galinis bei dr. Darius Milčius, trumpai pristatė turimą įdirbį UAB „Lietuvos energija“ dominančiuose tyrimų tematikose: energijos kaupimas, pirminis, antrinis, tretinis galios rezervas, vartotojų/klientų įtraukimas į tinklo valdymą (angl. demand side response) ir kt.

Vizito metu, svečiai aplankė instituto laboratorijas bei iš arčiau susipažino su energijos kaupimo metalų hidriduose vykdomais MTEP darbais Vandenilio energetikos ir technologijų centre.