Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškis (2024 m. sausis)

Sveiki, vandenilio technologijų entuziastai,

pradedame Naujus, 2024 metus su ES „Švaraus vandenilio partnerystės“ projektų paraiškų kvietimais. Finansuotini projektai apima mokslinius tyrimus, technologijų bandymus realiomis sąlygomis ir demonstracines veiklas. Taip pat galima gauti finansavimą veikloms sietinoms su partnerysčių, tinklaveikos vystymu ir pasirengimu dideliems vandenilio technologijų projektams. Šiuose projektuose gali sėkmingai dalyvauti ne tik mokslininkai bet ir pramonės ir verslo įmonės. Naujienlaiškyje taip pat aptariame naujausius galimus vandenilio technologijų projektus Lietuvoje, Latvijoje ir Kroatijoje. Šiuo metu pasaulyje daug diskutuojama dėl geologinio vandenilio, kuris natūraliai susidaro Žemės gelmėse. Taigi, susipažinkite su „baltuoju“ arba „aukso“ spalvos vandeniliu!

Naujienlaiškyje rasite ir nuorodas į kitas svarbias vandenilio technologijų naujienas ir numatomus renginius.

Gero skaitymo!

Naujienlaiškiui atsisiųsti sekite nuorodą žemiau:

Visus Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškius galite rasti adresu:
https://www.h2lt.eu/lt/dokumentai/