Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių vizitas institute

2019 m. kovo 27 d. Institute lankėsi Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokiniai.

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas skaitė paskaitą apie atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą elektros gamyboje.

Mokiniai buvo trumpai supažindinti su Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje atliekamais darbais. Pademonstruotos mikro ir makro srautų vizualizacijos sistemos ir jų veikimo principas bei suteikiamos matavimų galimybės. Pristatytas bipolinio kietųjų dalelių aglomeratoriaus veikimo principas ir panaudojimo galimybės, pristatyti oro greičiui skirti matuoti anemometrai, jų tipai bei veikimo principai.

Vandenilio energetikos technologijų centre mokiniai susipažino su pagrindinėmis Centro tyrimų kryptimis, kuriant medžiagas vandenilio saugojimui, vandenilio kuro elementams, ir vandenilio atskyrimo iš angliavandenilių membranoms; pamatė ir susipažino su pagrindiniais medžiagų sintezės įrenginiais ir veikimo principais; susipažino su mikroskopijos technologijomis esančiomis Centre: optine mikroskopija ir skenuojančia elektronine mikroskopija. Mokiams pademonstruota kaip aktyvuotas aliuminis reaguoja su vandeniniu ir reakcijos metu generuojamas ženklus vandenilio kiekis, kuris patenka į vandenilio kuro elementą ir generuoja elektros energiją, kuri aktyvuoja demonstracinį vėjo malūno maketą.