Vertinant energetikos poveikį šalies ekonomikai reiktų vengti tendencingų stereotipų

Lietuvos energetikos institute, vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Energetikos raidos išoriniai ekonominiai efektai: kiekybinis vertinimas“ (EnEkon), sukurta energetikos raidos scenarijų ekonominių efektų kiekybinio vertinimo sistema, kurios ašį sudaro dinaminis bendrosios ekonominės pusiausvyros modelis, leidžiantis analizuoti energetikos raidos scenarijus išvengiant kitiems modeliams būdingų supaprastinimų.

Tai itin svarbu svarstant strateginius energetikos sprendimus, nes sukurtas modelis leidžia įvertinti tokius išorinius ekonominius efektus kaip energetikos poveikis kitose šakose sukuriamai pridėtinei vertei ir bendrajam vidaus produktui, užimtumui, biudžeto pajamoms ir pan. Būtent šių aspektų išsami analizė leidžia suprasti bei įvertinti energetikos poveikį visos šalies ekonomikos raidai ir parinkti visuomenei naudingiausias energetikos raidos kryptis.

Nors Lietuvos energetikos instituto mokslininkų sukurtas Lietuvos bendrosios ekonominės pusiausvyros modelis buvo orientuotas į energetikos specifikos atspindėjimą, atlikus tam tikras korekcijas bei papildymus, jis gali būti pritaikytas ir kitų ūkio šakų raidos sąlygojamiems išoriniams ekonominiams efektams tirti.

Plačiau apie LEI mokslininkų sukurtos ekonominių efektų kiekybinio vertinimo sistemos naudą ir privalumus skaitykite portalo „Technologijos.lt“ straipsnyje:
http://www.technologijos.lt/s/skaitytoju_pasaulis/konkursai/S-59071/straipsnis/Energetikos-poveikis-salies-ekonomikai-tendencingi-stereotipai-ir-mokslinis-poziuris