LEI mokslininkas Vidas Lekavičius išrinktas LMA Jaunosios akademijos nariu. Sveikiname!

Vidas Lekavičius
Dr. Vidas Lekavičius, nuotr. aut. Vygaudas Juozaitis, Lietuvos nacionalinė biblioteka

 
Lietuvos mokslų akademijos įkurta LMA Jaunoji akademija pasipildė naujais nariais. Š. m. gruodžio 8 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas paskelbė LMA Jaunosios akademijos naujų narių rinkimų rezultatus. Remiantis LMA mokslų skyriuose sudarytų komisijų siūlymais ir LMA mokslų skyrių teikimu, Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas dr. Vidas Lekavičius (socialiniai mokslai) išrinktas naujuoju LMA Jaunosios akademijos nariu, ketverių metų kadencijai. Sveikiname!

Jaunosios akademijos nariais renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslinių tyrimų rezultatų. Žemiau pateikiame LMA pranešimo ištrauką, pristatančią Vidą Lekavičių:

„Naujieji nariai jau yra daug pasiekę profesinėje sferoje. Svarbu tai, kad dauguma jų ne tik atlieka reikšmingus mokslinius tyrimus, jie taip pat aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, savo žiniomis dalijasi su studentais.
Socialinių mokslų atstovas dr. Vidas Lekavičius (Lietuvos energetikos institutas) dirba trijose pagrindinėse kryptyse. Jis atlieka ekonominius energetikos raidos ir namų ūkių tyrimus, modeliuoja bendrąją ekonominę pusiausvyrą. Dalyvavo daugelyje visuomenei itin aktualių nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektų, sukaupė vadovavimo moksliniams tyrimams patirtį. Atliktų tyrimų rezultatus yra paskelbęs aukščiausio lygio mokslo žurnaluose (10 straipsnių Clarivate Analytics žurnaluose su citavimo rodikliu), recenzuoja kitų mokslininkų mokslo žurnalams pateiktus straipsnius (2019–2020 m. parengė per 60 recenzijų), organizuoja mokslo renginius, aktyviai dalyvauja profesinių organizacijų, mokslo žinių sklaidos ir ekspertinėje veikloje.

Išsamiau apie naujai išrinktus LMAJA narius – LMA pranešime.