Įvyko visuotinis LEI darbuotojų susirinkimas

2018 m. kovo 19 d. įvyko visuotinis Lietuvos energetikos instituto darbuotojų susirinkimas.

Instituto direktorius Sigitas Rimkevičius darbuotojams pristatė LEI 2017 m. veiklos ataskaitą: (1) Apžvelgti 2017 m. svarbiausi LEI mokslo padalinių pasiekimai; (2) naujai pradėtos ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos; (3) instituto bendradarbiavimas su verslu; (4) įvykdyti bei laimėti nauji Lietuvos mokslo tarybos projektai; (5) apgintos daktaro disertacijos; (6) 2017 m. LEI mokslininkams įteikti apdovanojimai ir premijos; (7) apžvelgti 2017 m. mokslinės veiklos ir finansiniai rodikliai.

Po metinės veiklos ataskaitos apžvalgos, LEI darbuotojai supažindinti su (a) naujais MTEP formaliuoju ir palyginamuoju ekspertiniais vertinimais bei su (b) Darbo grupės pasiūlymų dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo parengta ataskaita ir joje pateiktais tiek bendraisiais siūlymais visiems institutams, tiek siūlymais susijusiais su Lietuvos energetikos institutu.

Susirinkimo metu su LEI Darbo taryba, jos tikslais, artimiausiomis numatomomis veiklomis instituto darbuotojus supažindino Darbo tarybos pirmininkė Diana Meilutytė-Lukauskienė.