Vizitas į AB „Lifosa”

Balandžio 27 d. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skyriaus bei Medžiagų tyrimų ir bandymų ir Branduolinių įrenginių saugos laboratorijų darbuotojai lankėsi AB „Lifosa“, gaminančioje azoto-fosforo trąšas, aliuminio fluoridą, fosforo ir techninę sieros rūgštis.

Vizito metu buvo išklausytas AB „Lifosa“ generalinio direktoriaus J. Dastiko detalus pranešimas apie gamyklos istoriją, gaminamos produkcijos asortimentą ir apimtimis bei technologinius gamybos aspektus. Posėdyje dalyvavo AB „Lifosa“ technikos direktorius R. Procevičius, Gamybos techninio aptarnavimo direktorius Evaldas Šerelis, Elektros energetikos cecho viršininkas A. Tašinskas ir vedantieji energetikos departamento specialistai. Su instituto istorija, misija ir bendradarbiavimo su verslu patirtimi posėdžio dalyvius supažindino prof. E. Ušpuras, polimerinių vamzdžių akredituotus bandymus ir įrangą bei apie kompozicinių medžiagų tyrimus rezultatus pristatė dr. I. Lukošiūtė. Patirtį, atliekant plienų ir konstrukcijų iš jų bandymus ir liekamojo resurso modeliavimą, pateikė dr. A. Grybėnas ir dr. G. Dundulis. Apie lanksčių gamybinių technologinių procesų ekonominio optimizavimo variantus ir Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos galimybes papasakojo dr. A. Galinis. Degimo procesų ir Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijų galimybes, patirtį ir pasiekimus pristatė dr. R.Levinskas. M. Valinčiaus pranešimo popierinė versija apie Instituto infrastruktūrą, atliktus 2017 m. pagrindinius darbus mokslo padaliniuose ir sukurtus produktus bei technologijas buvo įteikta Bendrovės vadovybei. Vizito metu aplankyti fosfogipso kalnai, t.y. fosforo rūgšties kaip tarpinio produkto fosfatinėms trąšoms gaminti gamybos atliekų sąvartynas, siekiantys 80 m. aukštį.

 

Vizito AB „Lifosa“ akimirkos
Vizito AB „Lifosa“ akimirkos