Vyko tarptautinė konferencija „Naujos branduolinių reaktorių tendencijos: mažieji moduliniai reaktoriai. Pirmaujančių šalių ir kūrėjų patirtis“

2023 m. birželio 15 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos (LBEA) ir Lietuvos mokslų akademijos (LMA) bendrai organizuota tarptautinė konferencija „Naujos branduolinių reaktorių tendencijos: Mažieji moduliniai reaktoriai. Pirmaujančių šalių ir kūrėjų patirtis“. Prie konferencijos organizavimo prisidėjo ir Lietuvos bei užsienio partneriai (UAB TOROMEGA, Lietuvos energetikos institutas, UAB TECOS ir ORLEN Synthos Green Energy).

Pagrindiniai konferencijos tikslai buvo aptarti branduolinės energetikos situaciją įvairiose Europos Sąjungos šalyse, Mažųjų modulinių reaktorių (MMR) vaidmenį ir perspektyvas, jų plėtrą ir dislokavimą bei saugos tyrimus Europos Sąjungos finansuojamuose EURATOM projektuose.

Kadangi konferencijos tema šiuo metu ypatingai aktuali, joje dalyvavo beveik 90 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio akademinės bendruomenės, verslo, politikos ir MMR technologijų lyderiai iš viso pasaulio. Tarp konferencijos dalyvių galima paminėti Lietuvos energijos agentūrą, Valstybinės atominės energijos saugos inspekciją, Užsienio reikalų ministeriją, LR energetikos ministeriją, Ignalinos AE, Lietuvos mokslų akademiją, Lietuvos energetikos institutą, Fizinių ir technologijos mokslų centrą, Kauno technologijos universitetą, Vytauto didžiojo universitetą, NATO energetinio saugumo kompetencijos centrą, Lietuvos ambasadorių klubą. Taip pat dalyvavo ambasadoriai ir atstovai iš Japonijos, Lenkijos, Estijos, Danijos ambasadų. Konferenciją domino ir verslo atstovus: dalyvavo UAB Fipra Lithuania, UAB TECOS, UAB Vilniaus Energija, UAB Nucleus Consulting, UAB TOROMEGA, AB Kauno energija ir kt. organizacijų atstovai.

Konferencija prasidėjo Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos prezidento Osvaldo Čiukšio įžanginiu žodžiu bei Lietuvos mokslų akademijos prezidento Prof. Jūro Banio sveikinimu. Po to konferencijos dalyvius pasveikino Europos branduolinės draugijos prezidentas Leonas Cizelj.

Visas konferencijos darbas buvo suskirstytas į keturias sekcijas. Pirmoji sekcija buvo skirta Mažų modulinių reaktorių (MMR) vaidmeniui ir perspektyvoms, jų kūrimui ir dislokavimui. Šioje sekcijoje įžanginį pranešimą „Mažųjų modulinių reaktorių technologijos pažanga. Artimiausios ateities perspektyvos“ pristatė Tarptautinė atominės energijos agentūros Techninio mažųjų modulinių reaktorių technologijų plėtros skyriaus vadovas Dr. M. Hadid Subki. Po to apie branduolinės perspektyvas Europos Sąjungoje, MMR plėtrą ir Europos MMR partnerystę kalbėjo NUCLEAREUROPE Teisės ir tarptautinių santykių direktorė Berta Picamal Vicente. MMR plėtros temą toliau pratęsė Prof. Wacław Gudowski (ORLEN Synthos Green Energy valdybos vyresnysis patarėjas). Jis pristatė MMR diegimo programos Lenkijoje perspektyvas.

Antroji konferencijos darbinė sekcija buvo skirta MMR saugos analizei, atliekamai EURATOM programos projektuose. Įžangai, profesorius ir Europos branduolinės draugijos prezidentas Prof. Dr. Leon Cizelj padiskutavo apie tai, kad branduolinės energetikos ateitis yra jaunųjų branduolinės energetikos entuziastų ir profesionalų rankose. Šis pranešimas sukėlė nemažą susidomėjimą aukštųjų mokyklų profesoriams, dalyvaujantiems konferencijoje. Apie ELSMOR projekto, skirto pasirengti Europos mažųjų modulinių reaktorių licencijavimui, rezultatus pasisakė Dr. Szogradi Marton iš Suomijos branduolinės techninės saugos organizacijos (VTT), vadovaujančios šio projekto vykdymui. Apie kitą, panašų projektą, SASPAM-SA (Mažųjų modulinių reaktorių, įgyvendinančių pasyvias švelninimo strategijas, saugos analizė – sunkioji avarija) pakalbėjo Dr. Fulvio Mascari, kuris yra šio projekto koordinatorius ir atstovauja Italijos branduolinės techninės saugos organizaciją (ENEA). Abiejų šių projektų vykdyme dalyvauja ir Lietuvos energetikos institutas. Įvairių technologijų licencijavimui skirtas HARMONISE (Ateities branduolinės energetikos technologijų licencijavimo harmonizavimo link) projektas, kurio koordinatorius yra Lietuvos energetikos institutas. Šio projekto tikslus ir pirmuosius rezultatus pristatė Dr. Egidijus Urbonavičius (LEI). Pranešimai šioje sekcijoje sukėlė diskusijas apie MMR licencijavimą, kuriose pasisakė ir Ignalinos AE bei VATESI atstovai.

Trečiojoje konferencijos sekcijoje buvo svarstoma Branduolinės energetikos padėtis įvairiose ES šalyse. Apie branduolinės energijos projektus Lenkijoje kalbėjo Paweł Gajda iš Lenkijos branduolinės draugijos. Apie branduolinės saugos tyrimus Italijoje ir branduolinės energijos projektus Suomijoje kalbėjo Dr. Fulvio Mascari (ENEA) ir Dr. Szogradi Marton (VTT).

Paskutinė, ketvirtoji sekcija buvo skirta MMR kūrėjų pristatymams. Verslo kūrėja Alba Arregui iš Seaborg Technologies pristatė Seaborg´s CMSR Power kompanijos kuriamą baržą, kurioje bus sumontuoti išlydytų druskų mišiniu aušinami moduliniai reaktoriai, Fredrik Vitaback iš GE Hitachi Nuclear Energy kalbėjo apie mažo modulinio reaktoriaus BWRX-300 pagreitinto įdiegimo perspektyvas. Auditoriją domino šių siūlomų konceptų finansiniai aspektai (statybos bei gaminamos elektros energijos ir šilumos kaina). Auditoriją sudomino Kalev Kallemets („Fermi Energia AS“ generalinio direktoriaus) ir PKN ORLEN valdybos viceprezidento bei ORLEN Synthos Green Energy vykdomojo direktoriaus Jarosław Dybowski pranešimai. Pirmasis buvo skirtas energijos kainoms, naudojant mažus modulinius reaktorius Baltijos šalyse, o antrasis detalizavo BWRX-300 pasirinkimą Lenkijoje.

Konferenciją vedė ir atskiroms sekcijoms vadovavo LBEA prezidentas Osvaldas Čiukšys, LEI direktorius Dr. Sigitas Rimkevičius ir LEI mokslininkai Dr. Algirdas Kaliatka ir Dr. Tadas Kaliatka. Konferencija sulaukė didelio susidomėjimo, tad planuojama apie panašių renginių organizavimą ir ateityje.