Lietuvos Žaliųjų savivaldybių tinklas

Lietuvos Žaliųjų savivaldybių tinklo internetinis puslapis: www.zaliosiossavivaldybes.lt

2023 m. vasario mėn. Lietuvos savivaldybių asociacija pakvietė šalies savivaldybes prisijungti prie Žaliosios iniciatyvos, kurią inicijavo 2021 m. įkurta Seimo parlamentinė grupė „Žaliosios savivaldybės – 2030”, vadovaujama Seimo nario Andriaus Bagdono. Praėjusių metų pabaigoje, Seime vykusioje konferencijoje, buvo priimtas Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos Memorandumas, kuriame numatomi šie bendri tikslai:

 • Planuojama burti Lietuvos savivaldybes, pramonę, verslą, mokslą,nevyriausybines organizacijas bei pilietines bendruomenes, siekiant plėtoti inovatyvias technologijas ir sprendimus išmaniems miestams.
 • Planuojama efektyviau koordinuoti ir viešinti Žaliųjų savivaldybių iniciatyvą, įkurti Žaliųjų savivaldybių nacionalinį tinklą;
 • Planuojama įgyvendinti pilotinį projektą Žaliasis miestelis ir įkurti žaliojo miesto inovacijų centrą, kurio pagrindinės veiklos bus:
 • – demonstracinių-pilotinių projektų inicijavimas, siekiant:

  – išbandyti ir pademonstruoti naujas technologijas ir inovatyvius sprendimus išmaniems miestams;

  – supažindinti sprendimų priėmėjus, verslą ir visuomenę su šiais inovatyviais sprendimais; rengti išmanių miestų ateities specialistus.

Pagrindiniai Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo uždaviniai:

 • Telkti bendradarbiavimui Lietuvos savivaldybes,valstybės institucijas, mokslo ir verslo bendruomenes, nevyriausybines organizacijas ir pilietines bendruomenes;
 • Siūlyti naujas idėjas bei teikti rekomendacijas;
 • Dalintis gerąja patirtimi, organizuoti renginius, mokymus, teikti konsultacijas ir ekspertinę pagalbą;
 • Aktyviai dalyvauti ES programose, mokymo ir konsultavimo renginiuose;
 • Visapusiškai bendradarbiauti siekiant užtikrinti ambicingą idėją, jog Lietuvoje bent penkios savivaldybės iki 2030 m. taptų klimatui neutraliomis.

Tikimės, jog ambicingiausios ir aktyviai klimato neutralumo siekiančios šalies savivaldybės, susijungusios į Žaliųjų savivaldybių nacionalinį tinklą, darys viską, kad iki 2030 m. taptų klimatui neutraliomis.

Prie Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo jau prisijungė 22 savivaldybės, kurių merai ir už klimato neutralumą savivaldybėse atsakingi asmenys, gegužės 8 d. dalyvavo Seimo Konstitucijos salėje vykusioje konferencijoje „Žalioji transformacija: Lietuvos savivaldybių kelias į klimato neutralumą“.
Šią dieną oficialiai startavo Lietuvos žaliųjų savivaldybių nacionalinis tinklas, kurio koordinatoriumi pasirinktas Lietuvos energetikos institutas.