2024 metų priėmimo į doktorantūros studijas konkursas

Lietuvos energetikos institutas skelbia priėmimo konkursą į valstybės finansuojamas nuolatinės formos doktorantūros studijas energetikos ir termoinžinerijos (T 006), aplinkos inžinerijos (T 004) ir ekonomikos (S 004) mokslo kryptyse.

📆 Dokumentai priimami 2024 m. birželio 5 – 20 d.
📆 Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais – 2024 m. birželio 26-28 d.
📆 Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus – 2024 m. birželio 28 d. nuo 16.00 val.
Disertacijų tyrimų tematikos 2024 m. ir stojimo sąlygos:
https://www.lei.lt/doktorantura/priemimas-i-doktoranturos-studijas//
➖➖
Lithuanian Energy Institute announces a competition for Admission to state-funded full-time doctoral studies in the fields of Energetics and Power Engineering, Environmental Engineering and Economics.

📆 Submission of applications: 5 – 20 (till 1 p.m.) June, 2024
📆 Motivational interviews: 26-28 June, 2024
📆 Notification of applicants about the competition results: 2 July, 2024, 4.30 p. m.
Doctoral research topics and admission procedure:
https://www.lei.lt/en/phd-studies/admission-to-phd-studies/