LEI mediateka

Lietuvos energetikos instituto mediatekoje galite peržiūrėti ir/ar atsisiųsti instituto veikloms viešinti sukurtą audiovizualinę medžiagą.


Lietuvos energetikos instituto Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centro pristatymas.

Lietuvos energetikos institute įkurtas Nacionalinis atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslinių tyrimų centras. Atviros prieigos centras – tai funkcinis Lietuvos energetikos instituto padalinys, veikiantis pagal atviros prieigos principus tiek išorės, tiek vidaus vartotojams ir teikiantis mokslinių tyrimų paslaugas, pasitelkdamas Europos Sąjungos šalių mokslo centrams lygiavertę tyrimų ir eksperimentinės plėtros bazę.


Vandenilio technologijos Lietuvos energetikos instituto Žaliojo miestelio vizijoje

Žaliojo miestelio modelis – tai Lietuvos energetikos instituto teritorijoje planuojamas įrengti pavyzdinis ekologiško miestelio modelis. Jis apima ir integruoja modernizuotų pastatų aprūpinimo atsinaujinančių išteklių energija ir žaliojo kuro transportui sistemas.
Ši infrastruktūra būtų naudojama žaliojo vandenilio gamybos ir jo panaudojimo transportui ir pastatams bei kitų energijos kaupimo ir saugojimo technologijų vystymui, jų integracijai ir bandymams.


Karjera Lietuvos energetikos institute


Projekto „Vandenilio asociacijos stiprinimas“ pristatymas (2011 m.)

Projektas „Vandenilio asociacijos stiprinimas“ buvo skirtas asociacijos narių, kurie užsiima su vandeniliu susijusia veikla, kompetencijų bei jų atliekamų darbų žinomumo stiprinimui ir skatinimui, bei pačios vandenilio energetikos tematikos viešinimui didinti. Projekto metu tyrėjai gilino savo žinias vandenilio bei medžiagų sintezės ir analizės srityse.