Baigiamasis projekto ECOFLOW (Nr. LLI-249) susitikimas

2019 metų kovo 18-19 dienomis Kaune vyko ECOFLOW projekto (Nr. LLI-249) valdybos ir projekto ekspertų posėdis, kurio metu projekto valdyba ir kiti ekspertai (iš Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro (LVGMC) bei Lietuvos energetikos instituto (LEI)) kartu ruošė galutinę projekto ataskaitą. Taip pat projekto ekspertai ruošė ekologinio debito apskaičiavimo metodiką bei numatė pagrindines gaires rekomendacijų, kurios bus skirtos Aplinkos ministerijoms bei kitoms suinteresuotoms institucijoms Latvijoje ir Lietuvoje, rengimui.

Daugiau informacijos apie projektą – projekto svetainėje:
http://old.lei.lt/wp-sub/ecoflow/
 

Ecoflow projekto partnerių logotipai

Ši publikacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios publikacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis publikacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.