EUROfusion praneša apie sėkmingai užbaigtą trečiąją ir paskutinę deuterio-tričio eksperimentų seriją Jungtiniame Europos Tore (JET)

EUROfusion praneša apie sėkmingai užbaigtą trečiąją ir paskutinę deuterio-tričio eksperimentų seriją Jungtiniame Europos Tore (JET)!

Šios kampanijos metu buvo tiriami procesai, kurie vyks būsimose branduolių sintezės reaktoriuose. Kartu su CERN buvo tiriamas kuro sulaikymas sienose ir būdai spręsti šią problemą, sintezės neutronų poveikis elektronikai. Buvo tiriamas šilumos pasiskirstymo išmetamosiose dujose kontroliavimas ir kt. Tai šuolis į priekį suprantant branduolių sintezę.

Lietuvos energetikos institutas į JET veiklas įsijungė 2012 metais, kai vyko pasirengimas JET reaktoriuje esančių neutronų detektorių kalibaravimo kampanijai. Dalyvavimas JET mokslinių tyrimų programoje leido įsitraukti ne tik į skaitinius tyrimus, bet ir dalyvauti JET eksperimentų kampanijose, kur LEI atlieka plazmos galios pasiskirstymo JET reaktoriuje įrenginio bolometro duomenų analizę nuo 2014 metų.

Plačiau (anglų kalba): https://euro-fusion.org/eurofusion-news/dte3-results/

Screenshots from a ‘Neon-Seed Integrated ITER Baseline Plasma Scenarios in D-T’ pulse video recorded during the EUROfusion DTE3 campaign at JET, showcasing pivotal experiments at the forefront of fusion research. Image composed by Karl Tischler, EPFL, courtesy of EUROfusion, based on screenshots from a video courtesy of the UK Atomic Energy Authority.

Turine vyko Europos horizontas projekto REEFLEX generalinė asamblėja

Lapkričio 21-22 d. Turine vyko programos Europos horizontas projekto „Pakartotinai pritaikomi, sąveikaujantys, tarpsektoriniai sprendimai ir energijos paslaugos paklausos lankstumo rinkose“ (angl. REplicable, interoperable, cross-sector solutions and Energy services for demand side FLEXibility markets) (proj. akronimas – REEFLEX) antroji generalinė asamblėja. Jos metu apžvelgti per metus pasiekti rezultatai, diskutuota su kokiais iššūkiais susiduriama, bei numatyti tikslai ir užduotys ateinantiems 12-ai mėnesių. Projekto metu siekiama sukurti galimybių nišas naujoms tarpsektorinėms energetikos paslaugoms, kurias teiks MVĮ ir startuolių įmonės paklausos lankstumo rinkose. Sprendimų įgyvendinimo sėkmė labai priklauso nuo energijos vartotojų aktyvaus įsitraukimo.

Lietuvos energetikos institutas bus atsakingas už užduoties 7.4 “Vartotojų technologijų priimtinumo socialinis ir elgsenos aspektai” (angl. Social acceptance and behavioral aspects of consumers’ acceptance of technologies) įgyvendinimą.

Ambicingo projekto metu kuriami inovatyvūs sprendimai bus demonstruojami ir išbandomi 4 pagrindiniuose demonstraciniuose objektuose (Ispanijoje, Graikijoje, Šveicarijoje ir Bulgarijoje). Be to, siekiant platesnės aprėpties (Turkija, Portugalija, Danija) ir pritaikymo, paslaugų katalogas bus toliau diegiamas dar trijose Europos šalyse, iš viso per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį – 7 šalyse.

LEI vyko Europos branduolinės energetikos organizacijos (EAES) darbo grupės posėdis

Lietuvos energetikos institute 2023 m. lapkričio 16 d. vyko Europos branduolinės energetikos organizacijos (EAES) darbo grupės posėdis. 2024 m. organizacija minės 70 m. jubiliejų. Pagrindinis LEI vykusio posėdžio tikslas – pasirengimas metiniam jubiliejiniam organizacijos posėdžiui, vyksiančiam 2024 m. birželio mėn. Prancūzijoje. Posėdyje dalyvavo Alternatyvios ir branduolinės energetikos komisijos (CEA, Prancūzija), Nacionalinės branduolinės energetikos laboratorijos (NNL, Jungtinė Karalystė), Branduolinės energetikos mokslinių tyrimų ir konsultacijų grupės (NRG, Nyderlandai), Latvijos universiteto atstovai. Renginio dalyviai plačiau susipažino su LEI vykdomais tyrimais ir mokslinių tyrimų infrastruktūra, aplankė instituto laboratorijas.

LEI lankėsi organizacijos „Global Nation“ įkūrėjas Jonathanas Glennie

Lietuvos energetikos institute lapkričio 16 d. lankėsi organizacijos „Global Nation“ įkūrėjas, žinomas tarptautinio vystymosi ir pasaulinio bendradarbiavimo srities ekspertas Jonathanas Glennie. Susitikimo metu diskutuota apie energetikos situaciją Lietuvoje bei Europoje, geopolitinius iššūkius, tarptautinį bendradarbiavimą ir tvarią raidą.

Visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai ataskaita „Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“

IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla
IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla (Ignalinos AE nuotr.)

INFORMACIJA
apie viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos
Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., Visaginas, interneto svetainė: www.iae.lt, tel. +370 386 24382, el. paštas: koliada@iae.lt).
 
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas:
Lietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas, interneto svetainė: www.lei.lt, tel. +370 37 401891, el. paštas: povilas.poskas@lei.lt).
 
PŪV pavadinimas ir vieta:
„Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“, Utenos apskr., Visagino sav., Ignalinos atominės elektrinės teritorija.
 
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą PŪV poveikį aplinkai:

Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima:
Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas: aaa@gamta.lt).
 
Internetinė nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą:
https://www.lei.lt/files/leidiniai/231027_B20_EIAR_LT-01.pdf
 
PAV ataskaita viešinama:
Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas, tel. +370 37 401801) ir Visagino savivaldybėje (Parko g. 14, Visaginas, tel. +370 386 60246) nuo 2023-11-20 iki 2023-12-20 darbo valandomis.
 
Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl PAV ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos PAV dokumentų rengėjui iki: 2023-12-20.
 
Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): Visagino savivaldybėje (Parko g. 14, Visaginas) 2023-12-20, pradžia 17:00, tiesioginės transliacijos internetu nuoroda: https://tinyurl.com/yhfrs5c7 (Microsoft Teams susitikimas ID: 399 894 439 05, slaptažodis: E8ZayL).

LEI atstovai dalyvavo renginyje „Smart City Expo World Congress 2023“

Lapkričio 6-10 dienomis Barselonoje vyko renginys „Smart City Expo World Congress 2023“, tai buvo didžiausias iki šiol kongresas, kuris pasauliui pristatė išmaniuosius sprendimus, formuojančius šią naują išmaniųjų ir žaliųjų miestų erą – tuos, kurie šiuo metu padeda miestams klestėti ir kuria saugesnes, žalesnes ir efektyvesnes miestų erdves. Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Rolandas Urbonas ir Lietuvos Žaliųjų savivaldybių tinklo koordinatorius Romualdas Petraitis buvo pakviesti dalyvauti „Smart City Expo“ pasauliniame kongrese, kuriame susitiko su kongreso organizatoriais ir būsimais partneriais, dalyvavusiais šiame kongrese. Lietuvos žaliųjų savivaldybių tinklo atstovai renginio metu klausėsi diskusijų išmaniųjų miestų ir pastatų tematikomis, lankėsi ekspozicijose, susitiko su būsimais partneriais, su kuriais buvo aptartos būsimų projektų idėjos.

Kongrese įvyko 273 sesijų ir seminarų, dalyvavo 577 pranešėjų, 25,3 tūkst. dalyvių iš 140 šalių ir 800 miestų.

Foto: Smart City Expo World Congress 2023

Kviečiame sekti Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo naujienas internetiniame puslapyje www.greenmunicipalities.lt bei soc. tinkluose:
Facebook https://www.facebook.com/zaliosiossavivaldybes
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/greenmunicipalities/

LEI dalyvavo renginyje „VDU Karjeros dienas 2023: ir studentui ir absolventui“

Lapkričio 9 dieną Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kvietė studentus ir absolventus dalyvauti renginyje „VDU Karjeros dienos 2023: ir studentui ir absolventui“. Čia Lietuvos energetikos instituto atstovai dalyvavo Karjeros mugėje, kur studentai buvo kviečiame bendrauti su įmonėmis/organizacijomis, megzti ryšius ir kontaktus. LEI atstovų komanda studentams pristatė praktikos, studijų ir darbo galimybes institute.

Lietuvos mokslų akademijos 2023 m. jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursas

Skelbiame Lietuvos energetikos instituto kandidato(-ų) atranką į Lietuvos mokslų akademijos 2023 m. jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą.

Galimi pareiškėjai: doktorantai ir daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai iki 35 metų amžiaus, daktaro mokslo laipsnį įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (2023 m. gruodžio 1 d.)

Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai.

Magistro darbas ar daktaro disertacija negali būti pateikti kaip savarankiški moksliniai darbai.

Paraiškas kviečiame teikti iki 2023 m. lapkričio 20 d. studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei,
el. p. Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
 

 
LMA Konkurso nuostatai adresu:
Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nuostatai – Lietuvos mokslų akademija (lma.lt)

LEI mokslininkai lankėsi Vengrijos energetikos tyrimų centre

Lietuvos energetikos instituto mokslininkų vizitas Vengrijos energetikos tyrimų centre, pagal Lietuvos ir Vengrijos mokslo akademijų dvišalio bendradarbiavimo sutartį.

Spalio 17-18 dienomis Budapešte, Vengrijoje, EK (Centre for Energy Research) įvyko pirmasis seminaras surengtas pagal Lietuvos ir Vengrijos mokslo akademijų dvišalio bendradarbiavimo sutartį. Iš Lietuvos energetikos instituto (LEI) šiame susirinkime dalyvavo dr. Mindaugas Valinčius, dr. Stasys Gasiūnas ir doktorantė Justina Jaseliūnaitė. Pagrindinis seminaro tikslas pristatyti savo atstovaujamų institucijų veiklas, atliktus ir atliekamus eksperimentinius tyrimus bei modeliavimo darbus, kurie sietųsi su mažų modulinių reaktorių bendradarbiavimo tematika „Contribution to the development of Small Modular Reactor concepts for European Union“. Seminare pristatytos LEI ir EK institucijos ir pagrindinės jų veiklos sritys, pristatyti vykdomi projektai susiję su mažais branduoliniais reaktoriais, pristatyti tiek EK tiek LEI atlikti eksperimentiniai tyrimai bei LEI atliekami CFD skaičiavimai. Diskutuota apie branduolinių reaktorių saugą, taip pat apie avarijoms atsparaus kuro (ATF) taikymą šiuo metu eksploatuojamuose bei mažuose moduliniuose reaktoriuose.

Vizituojant EK laboratorijas buvo pristatyta daug eksperimentinių stendų, kurie skirti tirti kuro apvalkalų savybes juos hidridinant ir oksiduojant aukštoje temperatūroje. Taip pat buvo pristatyti didelio masto termohidrauliniai eksperimentai, skirti tirti procesus reaktoriaus aušinimo sistemoje pereinamųjų ar avarinių sąlygų metu. Išsamiau buvo pristatytas eksperimentas, skirtas tirti reaktoriaus kiauto aušinimą iš išorės, patalpas esančias po reaktoriaus kiautu užtvindant vandeniu (angl. in vessel melt retention). Keletas šių eksperimentų rezultatų gali būti pritaikomi tiriant mažų modulinių reaktorių aušinimo sistemas bei validuojant skaičiavimo programų paketus.

Susitikime vyko atvira diskusija dėl darbų, kuriuos būtų galima atlikti šio dvišalio bendradarbiavimo rėmuose.
Kolegos iš Vengrijos (EK) į LEI atvyks gruodį ir pristatys termohidraulinių eksperimentų duomenis, susijusius su pasyviu aušinimu natūralia cirkuliacija. LEI savo ruožtu svarstys atlikti šių eksperimentų skaitinę analizę taikant RELAP ir/ar CFD programų paketus.
Planuojamas bendras pranešimas, kurį galima bus pristatyti LEI vyksiančioje CYSENI tarptautinėje konferencijoje.

Projekto partneriai: Lietuvos energetikos institutas, Centre for Energy Research (Vengrija)

Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškis (2023 m. spalis)

Sveiki, Vandenilio technologijų Entuziastai,

Vandenilio energetikos technologijų taikymas – įsibėgėja. Šiame naujienlaiškyje apžvelgsime svarbiausias iniciatyvas, artimos ateities planus ir jau pasiektus rezultatus, diegiant švaraus vandenilio technologijas pramonėje, transporte ir energetikoje.

Naujienlaiškyje rasite nuorodas į kitas svarbias vandenilio technologijų naujienas ir numatomus renginius.

Gero skaitymo!

Naujienlaiškiui atsisiųsti sekite nuorodą žemiau:

Visus Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškius galite rasti adresu:
https://www.h2lt.eu/lt/dokumentai/