Poveikio aplinkai vertinimo programa „Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“

IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla
IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla (Ignalinos AE nuotr.)

INFORMACIJA

apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos

„Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“
poveikio aplinkai vertinimo programą

 

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152 Visaginas, Lietuva, tel.: (8 386) 24382, faksas (8 386) 24396, el. paštas: koliada@iae.lt.
 2.  

 3. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas – Lietuvos energetikos institutas, adresas: Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 401 891, el. paštas: povilas.poskas@lei.lt.
 4.  

 5. PŪV pavadinimas ir vieta – „Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“, Utenos apskr., Visagino sav., Ignalinos atominės elektrinės teritorija.
 6.  

 7. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas:
  Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; Radiacinės saugos centras; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Utenos departamentas; Visagino savivaldybės administracija.
 8.  

 9. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 682 92653, el. paštas: aaa@gamta.lt.
 10.  

 11. Išsamiau susipažinti su PAV programa galima – Visagino savivaldybėje, Ignalinos AE informaciniame centre, Lietuvos energetikos institute per 10 darbo dienų, darbo valandomis nuo skelbimo publikavimo spaudoje datos; internetiniuose tinklalapiuose www.iae.lt ir www.lei.lt.
 12. Nuoroda atsisiuntimui: IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną poveikio aplinkai vertinimo programa

   

 13. Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl PAV programos turi teisę teikti: atsakingajai institucijai ir PŪV organizatoriui arba PAV dokumentų rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Pasiūlymų teikimo terminas – 10 darbo dienų nuo atsakingosios institucijos gautos informacijos apie programą paskelbimo dienos.

Institute lankėsi moksleiviai iš Italijos, Kroatijos, Rumunijos ir Lietuvos mokyklų

2023 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institute lankėsi moksleiviai iš Italijos, Kroatijos, Rumunijos ir Lietuvos (Kauno r. Domeikavos gimnazija) mokyklų, dalyvaujantys CiELO projekto mainų programoje “Research ‘Champions’ exchange”.

Projekto tematika susijusi su tvarios ekonomikos vystymo aspektais, vandens ir dirvožemio taršos problemomis. Projektu siekiama ugdyti mokinių atsakingumą naudojant gamtinius ir žmogaus sukurtus išteklius. Kaip teigiama projekto koncepcijoje – galvojama apie tai, „kas didesnis už didelį, aukštesnis už aukštą ir gyvybiškai svarbus mums visiems“.

Institute moksleiviams buvo pristatyti pranešimai apie vandenilio, plazmos technologijas, degimo procesus ir hidrologiją. Moksleiviai aplankė Plazminių technologijų, Degimo procesų laboratorijas ir Vandenilio energetikos technologijų centrą. Moksleiviams įvairias multimedijos technologijas taip pat pristatė VDU IF Multimedijos laboratorijos vadovas dr. Edgaras Ščiglinskas.

LEI atstovai dalyvavo diskusijoje „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“

2023 m. vasario 3 d. Kretingoje vyko diskusija „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“, subūrusi politikos, savivaldybių, verslo ir mokslo lyderius diskusijai, kaip pasiekti, kad savivaldybės taptų draugiškomis aplinkai ir žmonėms vieta, kur gera gyventi, kurti ir dirbti.

LEI direktoriaus pavaduotojas dr. Rolandas Urbonas renginio metu pristatė pranešimą „Savivaldybių dalyvavimas tarptautinėse programose“.

Diskusijas moderavo LEI projektų vadybininkas Romualdas Petraitis (Aplinkos ministerikos Klimato politikos grupės ekspertas, Žaliųjų savivaldybių inicatyvos darbo grupės vadovas).

Skelbiamas konkursas viešųjų pirkimų specialisto (-ės) pareigoms užimti

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą viešųjų pirkimų specialisto (-ės) pareigoms užimti.

Pareigų pavadinimas – Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)

Darbo pobūdis

Reikalavimai

Mes siūlome

 

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo laikas 40 val. per savaitę (1,0 et.).

Darbo užmokestis 1200-2000 Eur su mokesčiais. Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

Atostogų trukmė 20 darbo dienų.

Pretendentai kviečiami pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu).
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedas)
 6. Viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo kopiją.

 

Dokumentus pateikti el. paštu: svetlana.petraitiene@lei.lt

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Svetlana Petraitienė

LEI Personalo ir teisės skyriaus vadovė

Tel. (8 37) 401 815 arba el. paštu svetlana.petraitiene@lei.lt

Skelbimas galioja iki 2023 m. vasario  13 d.

Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškis (2023 m. sausis)

Šiame naujienlaiškyje rasite apibendrintą informaciją apie naujausią didelės apimties socialinį tyrimą, atskleidžiantį vandenilio technologijų patrauklumą visuomenei.

Žaliojo vandenilio technologijų vystymasis yra neatsiejamas nuo žaliosios energetikos pajėgumų vystymo, todėl šiame naujienlaiškyje dėmesį skirsime keliems Šiaurės ir Baltijos jūrose vystomiems projektams. Taip pat naujienlaiškyje rasite nuorodas į kitas svarbias vandenilio technologijų naujienas ir numatomus renginius.

Gero skaitymo!

Naujienlaiškį skaitykite čia:

Visus Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškius galite rasti adresu:
https://www.h2lt.eu/lt/dokumentai/

 

LEI atstovai dalyvavo EERA renginiuose

Ruhr Universitete Bochume (Vokietija) sausio 24-25 d. vyko Europos energetikos mokslinių tyrimų aljanso (EERA) Energetikos sistemų integracijos jungtinės programos seminarai ir valdymo komiteto posėdis. Seminaruose aptarti Energetikos sistemų integracijos, pilotinių projektų svarbos, vandenilio energetikos technologijų plėtros ir energijos vartotojų elgsenos klausimai. Renginiuose dalyvavo LEI atstovai A. Tamošiūnas ir S. Rimkevičius.

A. Tamošiūnas pristato Žaliosios energijos miestelio LEI teritorijoje viziją.

Projekto REEFLEX įvadinis susitikimas

REEFLEX project logo

2023 m. sausio 26-27 d. Saragosos mieste, Ispanijoje, įvyko projekto „Pakartotinai pritaikomi, sąveikaujantys, tarpsektoriniai sprendimai ir energijos paslaugos paklausos lankstumo rinkose“ (angl. REplicable, interoperable, cross-sector solutions and Energy services for demand side FLEXibility markets) (proj. akronimas – REEFLEX) įvadinis susitikimas.

REEFLEX tikslas – sukurti naujų tarpsektorinių energetikos paslaugų, kurias teikia MVĮ ir startuoliai, nišas paklausos lankstumo rinkose ir padidinti energijos vartotojų dalyvavimą paklausos lankstumo rinkose. Projektu kuriama centrinė sąveikumo platforma ir paslaugų katalogas, leidžiantis maksimaliai padidinti paskirstytų energijos išteklių lankstumą, atsižvelgiant į skirtingus galutinių vartotojų profilius ir poreikius bei esamos infrastruktūros fizinius apribojimus.

Naujame ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ projekte, prasidėjusiame 2023 sausį, dalyvauja ir Lietuvos energetikos institutas (LEI), kartu su 26 kitomis projekte dalyvaujančiomis organizacijomis.

Įvadinio susitikimo metu projekto koordinatorius, Circe fondo energijos išteklių ir vartojimo tyrimų centras, apžvelgė projektą, jo techninę koncepciją, iššūkius, tikslus ir pagrindinius vertinimo ataskaitos aspektus. Įvyko žodinis kiekvienos organizacijos pristatymas. Susitikime dalyvavo Lietuvos energetikos instituto atstovai Rolandas Urbonas ir Aušra Pažėraitė. R. Urbonas pristatė pagrindinę LEI veiklą, pajėgumus, patirtį, bei pagrindinius interesus bei veiklas REEFLEX projekte. Darbo paketų lyderiai projekto dalyviams pristatė darbo paketuose numatytas veiklas.

 

REEFLEX projekto įvadinio susitikimo akimirkos
REEFLEX projekto įvadinio susitikimo akimirkos. LEI nuotr.

 
Europos Sąjungos vėliava
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ pagal dotacijos sutartį Nr. 101096192.

Įvyko Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2023 m. sausio 26 d. vykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu patvirtintos 2023 m. instituto finansinės veiklos nuostatos (finansinės veiklos komisijos pirmininkė dr. D. Meilutytė-Lukauskienė), pristatytos ir aptartos Instituto streteginės MTEP veiklos tematikos (komisijos pirmininkas dr. R. Poškas).

Europos Komisija teikia siūlymus dėl specialistų ugdymo, išlaikymo ir pritraukimo į Europos regionus

Sausio 17 d. Europos Komisija pristatė Komunikatą dėl specialistų skatinimo Europos regionuose ir paskelbė 2023 m. ataskaitą dėl demografinių pokyčių poveikio.

asociatyvi nuotrauka - inžinieriai
(c) Europos Sąjunga, 2022

Sausio 17 d. Europos Komisija pristatė Komunikatą dėl specialistų skatinimo Europos regionuose ir paskelbė 2023 m. ataskaitą dėl demografinių pokyčių poveikio.

Europoje netrūksta specialistų. Tačiau juos reikia ugdyti, ypač atsižvelgiant į tai, kad ES vyksta svarbios demografinės permainos. Šis poreikis dar aktualesnis regionuose, kuriuose kyla problemų dėl mažėjančios darbo jėgos ir mažos universitetinį bei aukštąjį mokslą įgijusių asmenų dalies, ir regionuose, kuriuos paveikė jaunimo išvykimas.

Demografinės permainos paveikė daugelį ES valstybių narių, tačiau komunikate išskiriami 82 itin neigiamai paveikti regionai 16 valstybių narių (juose gyvena kone 30 proc. ES gyventojų). Šiems regionams kyla konkrečių struktūrinių problemų, tokių kaip darbo rinkos, švietimo, mokymosi ir suaugusiųjų mokymo sistemų neveiksmingumas, prasti inovacijų, viešojo valdymo ar verslo plėtros sričių rezultatai ir nepakankamos galimybės naudotis paslaugomis. Spręsdami šias problemas regionai galėtų pritraukti daugiau kvalifikuotų darbuotojų. Kai kuriuose iš šių regionų jau kilo specialistų ugdymo kliūčių, o kiti su šia rizika susidurs artimiausioje ateityje. Jei ši problema nebus išspręsta, tai kels grėsmę ilgalaikei ES gerovei.

Siekdama padėti regionams Europos Komisija pasiūlė naują ES priemonę – Talentų skatinimo mechanizmą (angl. Talent Booster Mechanism). Šis mechanizmas grindžiamas 8 ramsčiais:

 1. 2023 m. bus pradėtas naujas bandomasis projektas siekiant padėti regionams, kuriuose kyla specialistų ugdymo kliūčių, kad būtų kuriamos, konsoliduojamos, vystomos ir įgyvendinamos pritaikytos ir visapusiškos strategijos ir nustatomi atitinkami projektai siekiant mokyti, pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus. Parama bus teikiama bandomiesiems regionams, atrinktiems paskelbus kvietimą teikti paraiškas.
 2. 2023 m. bus pradėta nauja Sumanaus regionų prisitaikymo prie demografinių permainų iniciatyva, kuri regionams, iš kurių išvyksta didesnis skaičius jaunuolių, padės prisitaikyti prie demografinių permainų ir investuoti į specialistų ugdymą vykdant vietos poreikiais grindžiamą tikslinę politiką. Paramą gausiantys regionai bus atrenkami paskelbus kvietimą teikti paraiškas.
 3. Vykdant techninės paramos priemonę (TPP) ir atsižvelgus į poreikius, pateiktus po 2023 m. TPP kvietimo teikti paraiškas, bus remiamos valstybėse narėse nacionaliniu ir regioniniu lygiu vykdomos reikiamos reformos, kurių tikslas – spręsti dėl darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimo ir įgūdžių trūkumo kylančias problemas ir patenkinti vietos rinkos poreikius.
 4. Vykdant Sanglaudos politikos programas ir tarpregionines investicijas į inovacijas busskatinamos inovacijos ir suteikiama daugiau galimybių aukštos kvalifikacijos specialistams.
 5. Pagal Europos miestų iniciatyvą bus paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas dėl inovacijų veiksmų siekiant išbandyti tuštėjančiuose miestuose įgyvendinamus vietos poreikiais grindžiamus sprendimus, kurių tikslas – spręsti problemas, susijusias su kvalifikuotų darbuotojų ugdymu, išlaikymu ir pritraukimu.
 6. Tam tikslui specialiai skirtoje svetainėje bus pateiktos gairės dėl ES iniciatyvų, kuriomis remiamas specialistų ugdymas. Taip bus suteikta lengvesnė prieiga prie informacijos suinteresuotiesiems regionams apie ES politikos priemones tokiais klausimais kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, mokymas, švietimas ir jaunimo judumas.
 7. Bus keičiamasi patirtimi ir skleidžiama geroji praktika: regionams bus suteikta galimybė steigti temines ir regionų darbo grupes, kurių tikslas – spręsti konkrečias profesines ar teritorines problemas.
 8. Toliau bus tobulinamos reikiamos analitinės žinios siekiant remti įrodymais grindžiamą politiką regionų plėtros ir migracijos klausimais.

Daugiau informacijos:

Komunikatas dėl specialistų skatinimo Europos regionuose

Ataskaita dėl demografinių pokyčių poveikio

Klausimai ir atsakymai

Parengta pagal Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje pranešimą.

Pedro Nunes instituto ekspertų konsultacijos LEI MTEPIPC vadybininkams

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas
2023 m. sausio 16–19 d. Lietuvos energetikos institute MTEPIPC vadybininkus, vykdančius antreprenerių funkcijas, konsultavo ekspertai iš Pedro Nunes Instituto (Coimbra, Portugalija).

Konsultacijos buvo susijusios su MTEP rezultatų vertinimu, jų komercinimo potencialo nustatymu ir antreprenerystės vystymu, apimant 13 LEI MTEP produktų technologinės parengties analizę. MTEPIPC vadybininkai taip pat buvo konsultuoti intelektinės nuosavybės apsaugos užtikrinimo perduodant MTEP produktus verslui bei efektyvaus demonstracinių erdvių, skirtų Instituto mokslininkų sukurtų MTEP produktų pristatymui, panaudojimo klausimais.

Konsultacijos vykdytos realizuojant suplanuotas projekto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ (Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0013) veiklas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.