Darius Laurinavičius

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2018

Laurinavičius D. [LEI], Šeporaitis M. [LEI], Valinčius M. [LEI], Gasiūnas S. [LEI]. Measurement of water temperature and velocity fields by applying thermography on two-phase flow through horizontal rectangular channel In: Thermal Science. Belgrad: 2018, Vol. 223, No. 6, p. 2847-2857. ISSN 0354-9836, eISSN 2334-7163.

2016

Šeporaitis M. [LEI], Valinčius M. [LEI], Gasiūnas S. [LEI], Laurinavičius D. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Almenas K.. Tarpfazinės sąveikos ir kondensacijos tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 206-218. ISSN 0235-7208.
Ceuca S. C., Laurinavičius D. [LEI]. Experimental and numerical investigations on the direct contact condensation phenomenon in horizontal flow channels and its implications in nuclear safety In: Kerntechnik. Miunchenas: Carl Hanser Verlag, 2016, Vol. 81, No. 5, p. 504-511. ISSN 0932-3902.
Laurinavičius D. [LEI], Šeporaitis M. [LEI], Gasiūnas S. [LEI], Valinčius M. [LEI]. Dependence of water temperature gradient on condensation in stratified two-phase flow In: Heat transfer research. JAV: Begel house, 2016, Vol. 47, Iss. 12, p. 1157-1168. ISSN 1064-2285.

Pranešimas konferencijoje

2017

Laurinavičius D. [LEI]. Garo kondensacijos potencialo įvertinimas esant dvifaziniam tekėjimui horizontaliame stačiakampiame kanale In: Šilumos energetika ir technologijos-2017: Konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2017 sausio 26-27. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 54-59. ISSN 2335-2485.

2016

Laurinavičius D. [LEI], Šeporaitis M. [LEI]. Initiation of water turbulence in concurrent two-phase flow In: 12th International conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT 2016). Proceedings published date: 11 July 2016.. Costa del Sol, Spain: 2016, p. 259-263. ISBN 978-1-77592-124-0.