Jolanta Kazakevičienė

Administravimo padalinys (01)
Pareigos:
studijų administratorė
Kab. nr.:
233-AK
Telefonas:
+37037401809

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029 Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteDaugiau