Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc‘ų) sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2007 - 2008
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029

Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje” įgyvendinamas projektas „Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc‘ų) sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, paramos skyrimo projektui sutartis Nr. ESF/2004/2.5.0-03-384/BPD-158/1.

Projekto tikslas: sukurti konkursinį gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių finansavimo modelį ir įgyvendinti jį partnerių institucijose.

„Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc‘ų) sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ – tai vienas pirmųjų podoktorantūrinių stažuočių projektų Lietuvoje, kurio įgyvendinimo metu finansuotos 58 12-os mėnesių trukmės ne anksčiau kaip prieš trejus metus daktaro laipsnį įgijusių tyrėjų podoktorantūrinės stažuotės 17-oje Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, pasirašiusių jungtinės veiklos sutartį vykdyti projektą (Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos, Biotechnologijos, Biochemijos, Chemijos, Fizikos, KTU Fizikinės elektronikos, Lietuvos energetikos institutas – 2005 m. ir Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademia, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, VU Ekologijos institutas, Lietuvos žemdirbystės institutas – 2007 m.).

Lietuvos energetikos institute atliktos 4 stažuotės Degimo procesų, Medžiagų tyrimų ir bandymų ir Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijose:

  1. Dr. Liutauras Marcinauskas (KTU), vadovas dr. Vitas Valinčius, stažuotės objektas – Anglies nanodarinių formavimas panaudojant nepusiausvyrinės plazmos ypatumus; stažuotės trukmė: nuo 2007-02-01 iki 2008-01-31; skirtos lėšos – 50000 Lt.
  2. Dr. Vilma Šipailaitė-Ramoškienė (KTU), vadovas prof. habil. dr. Anupras Šlančiauskas; stažuotės objektas – Ekologiškai švarus kaloringų atliekų deginimas ir degimo produktų kontrolė; stažuotės trukmė: nuo 2007-03-01 iki 2008-02-29; skirtos lėšos – 50000 Lt.
  3. Dr. Jurgita Čyvienė (KTU), vadovas dr. Darius Milčius. Stažuotės objektas – Joninio laidumo membranų, naudojamų vandenilio energetikoje, sintezė ir savybių analizė; stažuotės trukmė: nuo 2007-03-19 iki 2008-03-18; skirtos lėšos – 50000 Lt.
  4. Dr. Giedrius Šiupšinskas (VGTU); vadovas – dr. Arvydas Galinis; stažuotės objektas – Miesto (teritorijos) energetinės sistemos raidos variantų modeliavimas integruoto išteklių planavimo metodu; stažuotės trukmė: nuo 2007-05-08 iki 2008-05-07; skirtos lėšos – 50000 Lt.

Koordinatorius: Lietuvos mokslo taryba

Projekto partneris: Lietuvos energetikos institutas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Jolanta Kazakevičienė 233-AK +37037401809 Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Liutauras Marcinauskas 109-LK +37037401895 Liutauras.Marcinauskas@lei.lt
Vitas Valinčius 116-LK +37037401896 Vitas.Valincius@lei.lt
Anupras Šlančiauskas
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt