Mindaugas Šimonis

Administravimo padalinys (01)
Pareigos:
Teisininkas
Kab. nr.:
Telefonas:
+37068747344

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr.Daugiau