Vygintas Grinis

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Pareigos:
Inovacijų specialistas
Kab. nr.:
307-AK
Telefonas:
+37069991942
El. paštas:

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr. 01.Daugiau