Doktorantų istorijos

Lietuvos energetikos instituto doktorantų istorijos

LEI doktorantūra: sinergija tarp praktinės ir mokslinės veiklos

„Dirbu įmonėje UAB „GVT LT“, kurios pagrindinė veikla yra naftos produktais užteršto grunto ir vandens valymas. Ilgainiui teko prisidėti prie įvairių pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo sprendimų paieškos, taikant naujus metodus ar tobulinant jau esamus. Glaudus kontaktas ir bendri projektai su akademine bendruomene leido suprasti, kad atliekami eksperimentiniai tyrimai yra svarbūs ir verti didesnio dėmesio. Tuo metu iškilo poreikis vykdomus eksperimentus įprasminti akademiniu lygmeniu – tai įgyvendinau įstodamas į Lietuvos energetikos instituto aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros studijas. Per ketverius studijų metus turėjau galimybę naudotis instituto moksline ir technologine baze, kuri man leido kokybiškai atlikti suplanuotus tyrimus ir tinkamai juos publikuoti tarptautiniuose leidiniuose bei dalyvaujant tarptautinėse konferencijose.

Dabar galiu drąsiai teigti, kad galima sėkmingai derinti darbą ir studijas, ypač kai turi vadovų ir kolegų palaikymą. Didžiausias privalumas dirbti ir studijuoti kartu yra tas, kad galima pasiekti sinergiją tarp praktinės ir mokslinės veiklos, aiškiau jausti versle iškylančią problematiką ir kryptingai ieškoti mokslinių jos sprendimo būdų.

Naudodamasis proga noriu padėkoti Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos komandai už bendradarbiavimą ir kartu atliktą darbą, taip pat studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei už nuoširdžią pagalbą visais studijų klausimais.“

LEI doktorantas Rimas Meištininkas

LEI doktorantūros studijos – mokslinės karjeros galimybės, nepaisant geografinių kliūčių

„Esu vilnietė, bakalauro ir magistro studijas baigiau Vilniuje, todėl rinktis doktorantūros studijas Lietuvos energetikos institute – kitoje mokslo institucijoje nei iki šiol, man buvo kiek nedrąsus žingsnis (ką jau kalbėti apie studijas kitame mieste). Bet, praėjus jau beveik dviem doktorantūros metams, galiu drąsiai teigti, kad tai buvo vienas geriausių mano sprendimų – turėjau galimybę dalyvauti Kauno technologijos universiteto dėstytojų dėstomose paskaitose (kurių dauguma vyko nuotoliniu būdu), o visa doktorantūros aplinka labai draugiška, pagarbi, įkvepianti mokslui. Kaip vieną iš doktorantūros LEI pliusų paminėčiau ir tai, kad nereikia dėstyti universitete, doktorantai skatinami išvykti į akademines išvykas, doktorantams suteikiama tikrai daug laisvės ir erdvės. Tereikia tik dirbti ir siekti užsibrėžto tikslo – mokslo daktaro laipsnio.“ – teigia LEI doktorantė Monika Grinevičiūtė.

„Nemažai metų kirbėjo noras grįžti į mokslinę veiklą, tačiau auginant vaikus ir užimant atsakingas pareigas darbovietėje, ne visada įmanoma tą derinti dar ir su mokslais. Tačiau studijuoti doktorantūroje Lietuvos energetikos institute nesutrukdė nei šios aplinkybės, nei gyvenimas kitame mieste. Iškilusius klausimus čia galima spręsti nuotoliu, o dalis paskaitų taip pat vyksta nuotoliniu būdu. Tad gyventi su šeima Vilniuje, o studijuoti Kaune – visai ne problema!“ – savo patirtimi dalijasi LEI doktorantė Viktorija Cholomskė.

LEI doktorantūra: verslo sektoriui būtinos žinios

„Apie doktorantūros studijas LEI pradėjau svarstyti kai kartu su LEI mokslininkais dirbome prie bendro verslo ir mokslo bendradarbiavimo projekto. Nors po magistro studijų baigimo buvo praėję 5 metai, bet visą darbinės veiklos laikotarpį teko susidurti su iššūkiais, kuriuos spręsdavau mokslinių straipsnių pagalba, kitaip tariant – atlikau namų darbus doktorantūros studijoms. Biodujų-biometano srityje mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra neatsiejamas, nes inovacijos vykdomos nuolatos. Bendra LEI-KTU-VDU doktorantūros programa suteikia galimybę pačiam siūlyti hipotezes, jas tirti laboratoriniame lygmenyje, įvertinti praktinę naudą ir galimybes taikyti gamyboje. Dėl būtinybės tirti ne tik degimo, bet ir biologinius procesus, visą doktorantūros laikotarpį bendradarbiavome su VDU biodujų laboratorija.

Šiuo metu užimu biodujų gamybos planavimo ir procesų inžinieriaus pareigas Green Genius įmonėje. Kasdienė mano darbinė veikla yra tiesiogiai susijusi su moksline tiriamąja veikla, o įmonės vadovybė yra motyvuota turėti profesionalų, išsilavinusį personalą, todėl pavyksta derinti mokslinę veiklą su darbine.“

LEI doktorantas Bronius Žalys

LEI doktorantūra: sprendimai pasauliniams iššūkiams

„Dar bakalauro studijų metu susižavėjau pasaulyje atliekamais tyrimais neutronikos ir branduolių sintezės srityse. Man patiko mintis, kad Lietuvos energetikos institute turėčiau galimybę prisidėti ieškant sprendimų globalioms energetikos problemoms, dalyvaujant didžiausiuose pasaulyje mokslo projektuose. Nuo pat pirmųjų metų LEI sudarė puikias sąlygas ne tik dirbti, bet ir mokytis. Per 6 darbo metus dalyvavau įvairiuose kursuose, vasaros mokyklose ir seminaruose tokiose šalyse kaip JAV, Suomija, Vokietija, Ispanija, Italija ir t.t. Kiekvienais metais važiuoju į doktorantūros renginius, kurių metu bendaruju su kolegomis iš visos Europos.

Institute net ir studijų metu esu vertinama ne tik kaip mokinė, bet ir lygiavertė mokslininkė.“

Simona Breidokaitė – ketvirtų metų energetikos ir termoinžinerijos doktorantė Lietuvos energetikos institute. Įsidarbino LEI dar studijuodama Taikomosios fizikos bakalauro studijose, institute atlikusi privalomąją baigiamąją praktiką.