Europos energetikos tyrimų aljanso seminaras „Energetikos sistemų tvarumas“


 

EERA seminaras „Energetikos sistemų tvarumas“
2024 m. birželio 4 d., Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas.

Seminarą regia ir jame dalyvauja Europos energetikos tyrimų aljanso (EERA) Švarios energetikos transformacijos tvariai visuomenei (e3s) ir Energetikos sistemų integracijos (ESI) jungtinių programų organizacijos.

Kontekstas

Svarbiausias energetikos pertvarkos tikslas – ne tik užtikrinti klimato neutralumą, bet ir tai, kad būsima energetikos sistema būtų tvari. Šiuo metu energetikos sistemų modeliai (ESM) yra dominuojanti priemonė, naudojama modeliais grindžiamiems energetikos scenarijams, kuriais siekiama teikti politines rekomendacijas, kad iki amžiaus vidurio būtų pasiektas klimato neutralumas. Tačiau daugeliu atvejų naudojamais modeliais minimizuojamos bendros sistemos sąnaudos esant įvairiems anglies dioksido išmetimo mažinimo apribojimams ir apskritai daugiausia dėmesio skiriama techniniams-ekonominiams aspektams, t. y. juose nepakankamai atsižvelgiama į tvarumo aspektus platesne prasme. Paprastai trūksta išsamaus gautų scenarijų ir energetikos sistemų tvarumo vertinimo, o tais keliais atvejais, kai jis atliekamas, scenarijai paprastai prastai vertinami pagal kitus tvarumo kriterijus nei visuotinio atšilimo potencialas, nes į šiuos kriterijus neatsižvelgiama rengiant scenarijus; taigi rizikuojama, jog parengti scenarijai ir sistemos bus praktiškai neįgyvendinami.

Uždaviniai

Šio seminaro tikslas – aptarti metodologinius iššūkius ir galimus sprendimus, kad būtų sudarytos reikiamos prielaidos kurti tvarios energetikos sistemas ir pereinamojo laikotarpio scenarijus holistiniu požiūriu. Todėl daugiausia dėmesio bus skiriama tarpdisciplininiams metodams, kurie tinka aplinkosauginiams, ekonominiams ir socialiniams aspektams bei jų tarpusavio poveikiui nagrinėti ir neišvengiamai kylantiems tiksliniams konfliktams spręsti. Siekiama aptartus galimus sprendimus ir mokslinių tyrimų reikalavimus apibendrinti informaciniame leidinyje.

Formatas

Tai yra praktinis seminaras, kurio metu gali tekti pasiraitoti rankoves. Dalyviai raginami per pusdienį pristatyti stendinį pranešimą, kuriame daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama galimam indėliui į seminaro temą (sprendimai, kaip holistiškiau kurti perėjimo prie tvarių energetikos sistemų scenarijus). Pageidautina, kad galimi stendiniai pranešimai atlieptų bent dvi iš šių temų:

  • Energetikos sistemų modeliavimas (angl. Energy Systems Modelling)
  • Energetikos sistemų gyvavimo ciklo tvarumo analizė (angl. Life Cycle Sustainability Analysis of Energy Systems)
  • Daugiakriterinė sprendimų analizė (angl. Multi-Criteria Decision Analysis)
  • Makroekonominis modeliavimas (angl. Macro-Economic Modelling)