19th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issue (CYSENI)

📣 Registration is open! | https://cyseni.com/registration/
19th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issue (CYSENI) will be held in Kaunas from May 23 to 26, 2023.

CYSENI main goal is to discuss issues and perspectives of Natural Sciences and Energy Sector worldwide. Also, this conference allows young scientists, such as undergraduates, MSc, PhD students, postdocs, entrant engineers to develop their skills, make new contacts and forge durable scientific relationships.

If you-re seeking new knowledge and want to share your research, this is the event to attend. Participation in the conference is free of charge!

IMPORTANT DATES AND DEADLINES
📍 9 January – 12 March 2023 – registration and abstracts submission
📍 31 March 2023 – author notification on abstract acceptance
📍 8 May 2023 – announcement of the Conference program
📍 23–26 May 2023 – Conference event

For more information: https://cyseni.com/

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2022 m. gruodžio 8 d. 13.00 val. Lietuvos energetikos instituto Posėdžių salėje (202 kab.) organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis.

Preliminari darbotvarkė:

 1. Praėjusio Mokslo tarybos posėdžio (2022-06-29 Nr. V5-3) protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min);
 2. Naujų Mokslo tarybos narių pristatymas/prisistatymas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 10 min);
 3. 2023 m. instituto finansinės veiklos nuostatų aptarimas (D. Meilutytė-Lukauskienė) (pranešimo trukmė 20 min);
 4. Instituto Mokslo Tarybos veiklų aptarimas ir nutarimų vykdymo ataskaita (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 10 min);
 5. Naujai rengiamo LEI Akademinės etikos kodekso projekto pristatymas (R. Skvorčinskienė) (pranešimo trukmė 10 min);
 6. Dėl LEI stojimo į Lietuvos žaliąjį aljansą (S. Rimkevičius) (pranešimo trukmė 5 min);
 7. Kiti klausimai.

Airingo Šuopio daktaro disertacijos „Termodinaminių plazmos srauto parametrų įtakos Al2O3/TiO2 dangų sintezės eigai tyrimas“ (T 006) svarstymas

2022 m. spalio 18 d. 13:00 val. LEI posėdžių salėje (AK-202 kab.) vyks Plazminių technologijų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto AIRINGO ŠUOPIO daktaro disertacija „Termodinaminių plazmos srauto parametrų įtakos Al2O3/TiO2 dangų sintezės eigai tyrimas“ (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija T006).

Mokslinė vadovė – dr. Viktorija Grigaitienė
Mokslinis konsultantas – dr. Liutauras Marcinauskas

Kviečiame dalyvauti.

Studijas pradedančių doktorantų susirinkimas

STUDIJAS PRADEDANČIŲ DOKTORANTŲ DĖMESIUI

2022 m. rugsėjo 2 d. 13 val.

LEI AK-330 kab., vyks 2022 m. priimtų doktorantų susirinkimas.

Darbotvarkė:

Kviečiu dalyvauti
Jolanta Kazakevičienė
Studijų administratorė

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos išplėstinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 30 d. 10 val. LEI AK-327 kab. vyks Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Eimanto Neniškio daktaro disertacija „Integruotas transporto ir energetikos sektorių dekarbonizacijos mažiausiais kaštais vertinimas“ (socialiniai mokslai, ekonomika – S004). Mokslinis vadovas – dr. Arvydas Galinis.

Kviečiame dalyvauti.

Hidrologijos laboratorijos išplėstinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 24 d. 10 val. LEI AK-330 kab. vyks Hidrologijos laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Gintaro Adžgausko daktaro disertacija „Lietuvos upių energijos išteklių prognozė vertinant klimato kaitos veiksnius“ (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T004). Mokslinis vadovas – dr. Darius Jakimavičius.

Kviečiame dalyvauti.

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos išplėstinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 25 d. 10 val. Lietuvos energetikos institute nuotoliniu būdu vyks Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Vladislavo Kulkovo daktaro disertacija „Vietinio šilumos atidavimo eksperimentinis tyrimas biokuro dūmų kondensacinio ekonomaizerio modelyje“ (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006), mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Povilas Poškas.

Prisijungimo nuoroda.

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2022 m. birželio 29 d. 13.00 val. organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Praėjusio Mokslo tarybos posėdžio (2022-03-24 Nr. V5-2) protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
 2. Instituto Mokslo Tarybos sudėties keitimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 10 min).
 3. Instituto dalyvavimo Asociacijos „Santakos slėnis“ veikloje pristatymas (A. Tamošiūnas) (pranešimo trukmė 15 min).
 4. Kiti klausimai.

„R&D meetups”: verslo ir mokslo bendradarbiavimo galimybės

Bendradarbiavimo su Lietuvos energetikos institutu galimybės verslui

Renginio metu kalbėsime apie inovatyvius MTEP produktus – idėjas ir sprendimus – sukurtus Lietuvos energetikos Institute Lietuvai žaliųjų technologijų ir atsinaujinančios energetikos tematika. Verslo atstovai dalinsis savo gerosiomis praktikomis, ieškosime galimybių megzti ryšius tarp verslo ir mokslo. Vystysime diskusijas apie galimybes mažinti aplinkos taršą, ieškoti inovatyvių sprendimų savo verslo procesuose, kuriant produktus ir keliant jų technologinės parengties lygį, perdirbant atliekas, tiriant savo produktų medžiagines savybes, pasinaudojant Lietuvos energetikos instituto siūlomomais mokslo sprendimais, kompetencija ir įranga.

Dalyviai: Lietuvos energetikos instituto mokslininkai ir antrepreneriai bei Kauno mokslo ir technologijų parko inovatyvių verslų atstovai.

Laikas: Birželio 28 d. (antradienis) 10:00 – 13:00 val.
Vieta: Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, 1 a. Konferencijų salė (didžioji).

Renginio programa

09:45-10:00 Dalyvių registracija
10:00-10:15 Renginio pradžia. Organizatorių žodis ir temos pristatymas
10:15-11:00 Lietuvos energetikos instituto veiklų, paslaugų verslui bei sukurtų ir kuriamų MTEP produktų pristatymas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-12:00 Inovatyvių verslo idėjų prisistatymai.
12:00-12.30 Vizitas po LEI laboratorijas ir demonstracines erdves. Bendradarbiavimo galimybių paieška.
12:30-13:00 B2B bendradarbiavimo galimybių paieška

BŪTINA REGISTRACIJA. Vietų skaičius ribotas

Norinčius dalyvauti kviečiame parašyti: jurate.daneniene@kaunomtp.lt


renginio aprašas ir programa

Degimo procesų laboratorijos išplėstinis posėdis

2022 m. birželio 1 d. 9.30 val.
LEI posėdžių salėje (AK-202 a.) vyks Degimo procesų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktorantės LINOS VOROTINSKIENĖS daktaro disertacija „Skirtingų savybių biokuro deginimo proceso dėsningumo pakurose tyrimas“ (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006). Mokslinis vadovas – dr. Nerijus Striūgas.

Kviečiame dalyvauti.