Paskaita „Experimental study of the near-surface regions effects in dense plasma by probe method“

Gruodžio 6 d. 11 val. Lietuvos energetikos instituto mažojoje salėje (202) paskaitą skaitys Ukrainos nacionalinės mokslų aksdemijos narys-korespondentas, prof. Victor A. Zhovtyansky, tema „Experimental study of the near-surface regions effects in dense plasma by probe method“.

Inna Pitak daktaro disertacijos „Kietasis atgautasis kuras: gavyba iš kietųjų komunalinių atliekų ir panaudojimas pramonėje“ gynimas

Autorius, institucija: Inna Pitak, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Kietasis atgautasis kuras: gavyba iš kietųjų komunalinių atliekų ir panaudojimas pramonėje

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T004

Gynimo data, laikas, vieta: 2023-12-15, 10:00 val., Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje, AK-202 a., Breslaujos g. 3, Kaunas, Lietuva.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Gintaras Denafas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004).

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas).

Anotacija
Šiame darbe buvo tiriamos iš atliekų gauto kuro (AGK) ir pagaminto kietojo atgautojo kuro (KAK) pagrindinės charakteristikos. Buvo sukurta alternatyvaus kuro gamybos technologinė schema, kuri gali būti panaudota energijai imliose pramonės šakose, pvz. kaip pakaitinis kuras klinkerio išdegimui. Taip pat darbe pasiūlytas inovatyvus žaliavų išgavimo sąvartynų kasyboje mechanizmas ir jo taikymas alternatyvaus kuro gamybai. Buvo tiriamas vertingų medžiagų išgavimas iš sąvartynų kasybos produktų (SKP) ir jų pavertimas alternatyviu kuru, taip prisidedant prie tvaraus atliekų tvarkymo praktikos ir intensyvių pramonės šakų energijos poreikių tenkinimo. Darbe taip pat nagrinėjami šio alternatyvaus kuro deginimo liekanų šalinimo klausimai. Įrodyta, kad alternatyvaus kuro dugno pelenus galima naudoti kaip pakaitalą molio plytų gamyboje, o biomasės atliekų dujofikavimo liekanas kaip dalinį cemento pagrindo medžiagų pakaitalą. Šio tyrimo rezultatai prisidės prie efektyviausio atliekų ir šalutinių produktų apdorojimo, o tai duos naudos aplinkai ir ekonomikai. Galiausiai šis darbas gali padėti plėtoti žiedinės ekonomikos tikslų pasiekimo strategijas ir politiką.

Doktoranto Pauliaus Cicėno daktaro disertacijos svarstymas

2023 m. lapkričio 20 d. 13.00 val. Lietuvos energetikos instituto Posėdžių salėje, AK-202 a. vyks Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Pauliaus Cicėno daktaro disertacija „Hidro ir hidroakumuliacinių elektrinių, elektros jėgainių parko modulių dažnio stabilumo algoritmai ir jų veikimo efektyvumo tyrimas“ (Technologijos mokslai, Energetika ir termoinžinerija – T 006).

Mokslinis vadovas – dr. Virginijus Radziukynas.

Kviečiame dalyvauti.

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2023 m. lapkričio 30 d. 13 val. Lietuvos energetikos instituto Posėdžių salėje (202 kab.) organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis.

Preliminari darbotvarkė:

 1. Praėjusio Mokslo tarybos posėdžio (2023-03-23 Nr. V5-2) protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
 2. 2024 m. instituto finansinės veiklos nuostatų aptarimas (D. Meilutytė-Lukauskienė) (pranešimo trukmė 20 min).
 3. LEI ekspertinio palyginamojo 2018–2022 metų MTEP veiklos vertinimo rezultatų aptarimas (S. Rimkevičius) (pranešimo trukmė 20 min).
 4. LEI emeritūros nuostatų aptarimas, tvirtinimas (R. Urbonas) (pranešimo trukmė 15 min).
 5. Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų projekto aptarimas, tvirtinimas (R. Pabarčius) (pranešimo trukmė 15 min).
 6. Konkursų ir atestavimo mokslo darbuotojų pareigoms organizavimo tvarkos aprašo aptarimas, tvirtinimas (R. Pabarčius) (pranešimo trukmė 15 min).
 7. Kiti klausimai.

Lietuvos energetikos instituto konkursų ir atestacijos komisijos posėdis

2023 m. spalio 23 d. 9.00 val. AK-202 a. vyks Lietuvos energetikos instituto konkursų ir atestacijos komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pretendentų mokslo darbuotojo pareigoms eiti mokslinių pranešimų ir konkurso eiti pareigas
1.1. vyriausiojo mokslo darbuotojo:

1.1.1. Degimo procesų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Alternatyvių kuro rūšių degimo proceso tyrimas siekiant didinti efektyvumą ir užtikrinti jų panaudojimą technologiniuose įrenginiuose. (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Rolandas Paulauskas;

1.1.2. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su branduolinių ir nebranduolinių energetinių įrenginių šilumos mainais ir hidrodinamikos procesais bei aplinkos taršos mažinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Robertas Poškas;

1.1.3. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Branduolių sintezės įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Gediminas Stankūnas;

1.1.4. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Artūras Šmaižys.

1.2. vyresniojo mokslo darbuotojo:

1.2.1. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Dirbtinio intelekto algoritmų tyrimas elektros energetikos sistemose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Gediminas Kairaitis;

1.2.2. Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Ekonomikos dekarbonizavimo tyrimai ir matematinis modeliavimas. (socialiniai mokslai, ekonomika), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Eimantas Neniškis;

1.2.3. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Gintautas Poškas;

1.2.4. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Audrius Šimonis.

1.3. mokslo darbuotojo:

1.3.1. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Inovatyvių energetikos sistemų diegimo tyrimai tvarios miestų / savivaldybių gyvensenos kontekste anglies dvideginio išmetimams minimizuoti (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Rimantas Bakas;

1.3.2. Degimo procesų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Termocheminių procesų efektyvumo didinimo tyrimai. (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentė dr. Lina Vorotinskienė.

1.4. jaunesniojo mokslo darbuotojo:

1.4.1. Plazminių technologijų laboratorija. Mokslinio darbo tema: Kietų medžiagų skaidymo procesų atmosferinio slėgio plazmos aplinkoje tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Mindaugas Aikas;

1.4.2. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Dirbtinio intelekto taikymas vandenilio-oro mišinių degimo tyrimuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Andrius Ambrutis;

1.4.3. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių taikymo įtakos energijos poreikiui pramonės įmonėse tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Darius Pranckevičius;

1.4.4. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Šilumos ir masės mainų procesų tyrimais kondensaciniuose ekonomaizeriuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Mohab Maher Mahmoud Elsayed Salem;

1.4.5. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Tikimybinės saugos analizės taikymas branduolinių jėgainių ir branduolių sintezės įrenginių saugos ir patikimumo tyrimuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Roman Voronov.

2. Dėl Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų atestacijos

2.1. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo habil. dr. Algirdo Kaliatkos atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.2. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo habil dr. Povilo Poško atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.3. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Ričardo Krikštolaičio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.4. Degimo procesų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Roberto Navako atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.5. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Marijaus Šeporaičio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.6. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Eugenijaus Perednio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.7. Degimo procesų laboratorijos mokslo darbuotojo dr. Aurimo Lisausko atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.8. Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos Ingos Briliūtės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija).

 

Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos išplėstinis posėdis

2023 m. rugsėjo 29 d. 9.00 val. Lietuvos energetikos instituto Posėdžių salėje, AK-202 aud. vyks Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktorantės INESOS KNIUIPYTĖS daktaro disertacija „Dirvožemio taršos sunkiaisiais metalais biologinės remediacijos efektyvumo pokyčiai keičiantis klimatui“ (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004). Mokslinė vadovė – dr. Jūratė Žaltauskaitė.

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos išplėstinis posėdis

2023 m. rugsėjo 28 d. 11.30 val. Lietuvos energetikos institute AK-327 kab. vyks Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto MINDAUGO ČESNAVIČIAUS daktaro disertacija „Ekonometrinių modelių taikymo ilgalaikiam elektros energijos kainų prognozavimui tyrimas” (angl. Research on the Econometrical Models’ Application for a Long-Term Electricity Price Forecasting) (socialiniai mokslai, ekonomika – S 004). Mokslinė vadovė – dr. Dalia Štreimikienė.

Hidrologijos laboratorijos išplėstinis posėdis

2023 m. rugsėjo 13 d. 14 val. LEI AK-330 kab. vyks Hidrologijos laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto SERHII NAZARENKO daktaro disertacija „Lietuvos upių nuosėkio dėsningumų ir hidrologinių sausrų rizikos vertinimas klimato kaitos sąlygomis“ (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004). Mokslinė vadovė – dr. Jūratė Kriaučiūnienė.

Seminaras „Saulės elektra šilumos gamybai“

PV 4 All logo

Rugsėjo 13 d. 10 val. Lietuvos energetikos institute vyks nuotolinis seminaras „Saulės elektra šilumos gamybai“.

Seminaras skirtas saulės ir šilumos siurblių panaudojimo šilumos gamybai plėtotojams, projektuotojams, savivaldybių atstovams ir kt. suinteresuotiems asmenims.

Seminarą organizuoja Lietuvos energetikos institutas kartu su Lietuvos termoinžinerijos asociacija. Projektas finansuojamas iš Baltijos jūros regiono programos 2021-2027 projekto „Fotovoltinė energija visiems (PV4All)“ lėšų.

Seminaras nemokamas, registracija į seminarą privaloma iki rugsėjo 12 d. Programa, prisijungimas ZOOM platformoje bei registracijos nuoroda pateikti programoje.

2023 m. priimtų doktorantų susirinkimas

2023 m. rugsėjo 1 d. 13 val. Lietuvos energetikos instituto Posėdžių salėje, AK-202 kab., vyks 2023 m. priimtų doktorantų susirinkimas.

Darbotvarkė:

 1. Doktorantūros studijų eiga
  (Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė)
 2. Darbo saugos instruktažas
  (Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Vitoldas Kavaliauskas)