LEI Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis

2021 m. lapkričio 30 d. 9.00 val. AK-330 a. ir nuotoliniu būdu vyks

Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis.

Svečiai seminare gali dalyvauti nuotoliniu būdu. Dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos kreiptis el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt iki posėdžio pradžios.
Posėdžio metu nuotolinei prieigai bus naudojama Microsoft Teams programinė įrangą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pretendentų mokslo darbuotojo pareigoms eiti mokslinių pranešimų ir konkurso eiti pareigas:

I POSĖDŽIO DALIS
NUO 9.00 VAL. IKI 10.50 VAL.

‣ 1.1. eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Plazminių technologijų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas plazminėmis technologijomis (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (0,5 et.).
Pranešimą (anglų kalba) skaitys pretendentas dr. Liutauras Marcinauskas.

‣ 1.2. eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: branduolių skilimo ir sintezės energetikos įrenginių tyrimas ir saugos vertinimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Egidijus Urbonavičius.

‣ 1.3. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: moksliniai tyrimai susiję su procesų, vykstančių geologiniuose radioaktyviųjų atliekų atliekynuose, vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Darius Justinavičius.

‣ 1.4. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrologijos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: antropogeninės veiklos ir klimato kaitos įtakos stambiems vandens telkiniams tyrimai (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Darius Jakimavičius.

‣ 1.5. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: vėjo energijos išteklių vertinimas, vėjo greičio ir vėjo elektrinių galios prognozavimo metodų, vėjo elektrinių efektyvumo ir poveikio aplinkai aspektų tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (0,5 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Mantas Marčiukaitis.

‣ 1.6. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Plazminių technologijų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: įvairios paskirties dangų ir pluoštų sintezės procesų realizavimas ir tyrimas plazmoje (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Mindaugas Milieška.

 
II POSĖDŽIO DALIS
NUO 11.00 VAL. IKI 12.25 VAL.

‣ 1.7. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: moksliniai tyrimai susiję su radioaktyviųjų atliekų charakteristikų skaitiniais tyrimais ir radiacinės saugos vertinimais (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Ernestas Narkūnas.

‣ 1.8. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: fluidų tekėjimo, šilumos ir masės mainų modeliavimas branduoliniuose įrenginiuose bei kompleksinėse energetikos sistemose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Mindaugas Valinčius.

‣ 1.9. eiti mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: AEI technologijų įdiegimo įvairiuose energijos gamybos ir vartojimo lygmenyse galimybių ekonominė analizė, ekonominių ir finansinių prielaidų AEI technologijų paklausos didinimui savivaldos lygyje analizė (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentė dr. Lina Murauskaitė.

‣ 1.10. eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: turbulencijos skaitiniai tyrimai daugiafazėse tėkmėse (technologijos mokslai, energetika termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentė Justina Jaseliūnaitė.

‣ 1.11. eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrologijos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: hidrologinių sausrų tyrimai (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), (0,5 et.).
Pranešimą (anglų kalba) skaitys pretendentas Serhii Nazarenko.

 
2. Dėl Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų atestacijos:

‣ 2.1. Hidrologijos laboratorijos vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Dianos Šarauskienės atestacija (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija);

‣ 2.2. Hidrologijos laboratorijos mokslo darbuotojos dr. Aldonos Jurgelėnaitės atestacija (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija).

 

Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkas

Atsinaujinantys energijos ištekliai ir atliekos – konversija į energiją ir vertingus produktus (TWIN-PEAKS pavyzdys)

Seminaras „Atsinaujinantys energijos ištekliai ir atliekos – konversija į energiją ir vertingus produktus (TWIN-PEAKS pavyzdys)“.

2021 m. lapkričio 23 d. 10.00 val.
Seminaro vieta: Breslaujos g. 3., Kaunas, Lietuvos energetikos administracinis pastatas, I aukštas, Konferencijų salė.
Būtinas reikalavimas dalyviams – turėti galiojančius Galimybių pasus.


Programa

10:00-10:15
Registracija. Kava/arbata/užkandžiai.
10:15-10:40
Lietuvos energetikos instituto bendradarbiavimas su verslu ir pasiekimai MTEP produktų kūrime (Rimantas Levinskas, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų centro vadovas).
10:40-11:05
Plazminių technologijų panaudojimas utilizuojant atliekas į vertingus produktus (Andrius Tamošiūnas, direktoriaus pavaduotojas, Plazminių technologijų laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas). Bus pristatyti TWIN-PEAKS projekto (https://www.twinpeaks-h2020.eu/) pasiekimai, t.y. kaip atliekos gali būti verčiamos į energiją/vertingus produktus: sintezės dujas, vandenilį, metaną, metanolį.
11:05-11:30
Tyrimai LEI Vandenilio energetikos technologijų centre(Darius Milčius, Vandenilio energetikos technologijų centro vadovas).
11:30-12:00
Klausimai. Diskusija.
12:00-13:00
Vizitai: į Vandenilio energetikos technologijų centrą, Degimo procesų, Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų bei Plazminių technologijų laboratorijas. Plazmos generatoriaus atliekų utilizavimui gaminant sintetines dujas veikimo demonstracija.
13:00-14:00
Pietūs ir atsisveikinimas.

Nuotolinė paskaita „Didžiausiais geležinkelių elektrifikavimo projektas Baltijos šalyse: technologijos, inžinerinis vertinimas ir įgyvendinimas“

Besidomintiems geležinkelių transporto inžinerija, planavimu, naujovėmis, virtualiu projektavimu, statyba, aplinkosauga ir kitais su „Rail Baltica“ projektu susijusiais klausimais – studentams ir visuomenei – „RB Rail AS“ inicijuoja „Rail Baltica Academy“ rudens sesiją. Papildomos paskaitos bus organizuojamos bendradarbiaujant su Lietuvos energetikos institutu, Rygos technikos universitetu, Kauno technikos kolegija, Talino technologijos universitetu, TTK taikomųjų mokslų universitetu.

Paskaita, skirta visiems besidomintiems, vyks lapkričio 16 d. 10 val.
Pranešimo tema – „Didžiausiais geležinkelių elektrifikavimo projektas Baltijos šalyse: technologijos, inžinerinis vertinimas ir įgyvendinimas“.
Pranešėjas – Antanas Šnirpūnas, „RB Rail AS“ Elektros tiekimo grupės vadovas.
Paskaita vyks nuotoliniu būdu, transliacija „Facebook“ renginyje prasidės 10 val.: https://www.facebook.com/events/335742754986007

Daugiau nei 20-ies paskaitų metu, „Rail Baltica Academy“ dalyviai galės išgirsti įžvalgas apie skirtingus projekto aspektus, tiesiogiai susipažinti su „Rail Baltica“ ekspertais ir dalyvauti klausimų-atsakymų sesijose.

Visi pranešėjai ir jų temos:
https://www.railbaltica.org/lt/paskelbti-ziniu-dalijimosi-platformos-rail-baltica-academy-rudens-sesijos-pranesejai-ir-ju-temos/

Savo apimtimi ir techniniu sudėtingumu „Rail Baltica“ yra vienas didžiausių greitųjų geležinkelių projektų Europoje ir vienas iš aštuonių svarbiausių infrastruktūrinių projektų Europoje. „Rail Baltica“ projektas į Baltijos šalis atneša geriausias tarptautines patirtis ir susieja jas su vietos ekspertais ir praktikais, taip tik dar kartą patvirtinant, kad yra visos Europos projektas.

Tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti energetikos transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“

Lapkričio 10 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mažojoje konferencijų salėje vyks Lietuvos energetikos instituto kartu su LMA Jaunąja akademija organizuojamas tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti energetikos transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“ skirtas energijos pakankamumo vaidmeniui energetikos transformacijoje aptarti. Seminare bus pristatytos net dviejų tarptautinių projektų įžvalgos, patirtimi dalysis svečiai iš Danijos, Prancūzijos, Vokietijos.


Laikas: 2021 m. lapkričio 10 d. 09:00 val.
Vieta: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius, Mažoji konferencijų salė.
Registracija internete: https://bit.ly/enersem


Apie renginį

Vykstanti ūkio transformacija, nukreipta į anglies išmetimų mažinimą ir klimato kaitos švelninimą, ne tik suteikia naujų tvaraus vystymosi galimybių, bet ir kelia rimtų iššūkių. Siekiant ambicingų klimato kaitos švelninimo tikslų nepakanka vien techninių pokyčių – pažangesnių technologijų, energijos vartojimo efektyvumo priemonių ar atsinaujinančių energijos išteklių plėtros. Vis geriau suprantamas esminis vaidmuo, tenkantis elgsenos pokyčiams. Energijos pakankamumas (angl. energy sufficiency) pabrėžia būtinų energijos poreikių patenkinimą minimizuojant poveikį aplinkai ir atsisakant perteklinio vartojimo. Kitų šalių patirtis rodo, kad energijos pakankamumas ir su juo susiję elgsenos pokyčiai gali tapti svarbia dekarbonizacijos strategijų dalimi.

Seminare bus aptariamas galimas energijos pakankamumo vaidmuo siekiant visiško dekorbanizacijos įgyvendinimo Lietuvoje, daugiausia dėmesio skiriant energijos vartojimui pastatų ir transporto sektoriuose. Renginio tikslas – susipažinti su energijos pakankamumo integravimo tarptautine patirtimi, aptarti energijos pakankamumo rodiklių prielaidų pagrįstumą Lietuvoje ir energijos pakankamumo potencialą Lietuvai mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Seminare bus pristatomi tyrimai, atliekami pagal du tarptautinius projektus, kurie suvienijo mokslininkus ir visuomeninių organizacijų atstovus:


Seminaras vyks taikant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo priemones. Planuojamas hibridinis renginys, prisijungimo nuoroda dalyviams, užsiregistravusiems dalyvauti nuotoliniu būdu, bus atsiusta prieš seminarą. Dalis pranešimų bus skaitomi anglų kalba. Diskusija vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

 
CACTUS Project participants logos

RenOnBill projekto informacinis renginys/diskusija


REGISTRACIJA: Čia
VIETA: MS Teams aplinkoje (nuoroda bus atsiųsta artėjant renginiui) ir Lietuvos energetikos institute (didžioji salė), Breslaujos g. 3, Kaunas – rinkitės jums priimtiną.

Lietuvos energetikos institutas kviečia į informacinį renginį, kurio metu renginio dalyviai bus supažindinami su artimiausiais programos „Europos horizontas“ energetikos tematikos (5-as klasteris) bei Climate Neutral and Smart Cities misijos kvietimais.

TAIP PAT vyks diskusija tema:

Gyvenamųjų pastatų modernizavimo apmokant per sąskaitas už energiją: iššūkiai ir galimybės

Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas (on-bill schemes (OBS)) už energiją yra lankstus ir novatoriškas sprendimas, paspartinti renovaciją Europos Sąjungos gyvenamųjų pastatų sektoriuje. Taikant OBS schemą sąskaitos už energiją yra naudojamos kaip priemonė pastatų renovacijos investicijoms grąžinti. Tai tuo pačiu teikia naują verslo galimybę energetikos įmonėms bei finansų įstaigoms. Žengdamos į šią rinkos nišą, energetikos įmonės bei finansų įstaigos gali padidinti savo klientų skaičių, įtvirtinti savo pozicijas renovavimo rinkoje bei išplėsti savo tvarių paskolų ir paslaugų pasiūlymų portfelį.

Per pastaruosius metus OBS schema buvo sėkmingai taikoma renovuojant gyvenamuosius namus Šiaurės Amerikoje. RenOnBill projekto vykdymo metu buvo įvertintos galimybės OBS schemą taikyti Europoje. Atsižvelgus į reikšmingas skirtybes parengtas rinkinys verslo modelių, kurie turėtų potencialo paskatinti renovacijos mastą. Parengti verslo modeliai, jų charakteristikos bei taikymo galimybės bus trumpai pristatyti, o vėliau vyks diskusija apie pagrindinius modelių taikymo iššūkius Lietuvoje ir kokie galėtų būti sprendimai juos įveikti.

 

Kam šis renginys galėtų būti naudingas?

Pagrindinės tikslinės grupės yra energetikos įmonės, savivaldybės, finansų įstaigos ir kitos suinteresuotosios pusės besidominčios bendradarbiavimu su LEI projektinėse veiklose bei inovacijų plėtroje.

Dienotvarkė

Pranešėjai/moderatoriai: dr. Aušra Pažėraitė ir dr. Rolandas Urbonas, Lietuvos energetikos institutas

Daugiau informacijos galite rasti apsilankę https://www.renonbill.eu/.
Jei turite klausimų, kreipkitės į dr. Aušrą Pažėraitę (
ausra.pazeraite@lei.lt) arba dr. Rolandą Urboną (rolandas.urbonas@lei.lt).

 

RenOnBill partneriai:

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2021 m. spalio 14 d. 13.00 val. organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl saugaus darbo organizavimo siekiant COVID-19 plitimo prevencijos posėdis vyks nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. Norinčius pasisakyti darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais ir dalyvauti posėdyje dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos MS Teams aplinkoje prašome kreiptis el. paštu: Lina.Murauskaite@lei.lt.

Darbotvarkė:
1. Praėjusio Mokslo tarybos posėdžio (2021-08-31 Nr. V5-5) protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
2. Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimas (R. Pabarčius) (pranešimo trukmė 30 min).
3. Lietuvos energetikos instituto akademinės etikos kodekso rengimo tvarkos tvirtinimas (R. Skvorčinskienė) (pranešimo trukmė 10 min).
4. Instituto Mokslo Tarybos veiklų aptarimas ir nutarimų vykdymo ataskaita (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 10 min).
5. Kiti klausimai:
5.1. Lietuvos energetikos instituto stojimas į Europos mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociaciją (EARTO – European Association of Research and Technology Organisations) (R. Urbonas) (pranešimo trukmė 10 min).
5.2. Lietuvos energetikos instituto kandidatų kėlimas į 2021 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimus (R. Urbonas) (pranešimo trukmė 10 min).

2021 m. spalio 1 d. priimtų doktorantų susirinkimas

2021 m. spalio 1 d. 13 val. LEI Posėdžių salėje, AK-202 kab., vyks 2021 m. spalio 1 d. priimtų doktorantų susirinkimas

Darbotvarkė:

  1. Doktorantūros studijų eiga
    (Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė)
  2. Darbo saugos instruktažas
    (Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Vitoldas Kavaliauskas)

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos išplėstinis posėdis

2021 m. rugsėjo 29 d. 10 val.
nuotoliniu būdu vyks
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos išplėstinis posėdis,
kuriame bus svarstoma doktoranto

ANDRIAUS ZUOZOS

daktaro disertacija
Pramonės konkurencingumo vertinimas energijos vartojimo aspektu
(socialiniai mokslai, ekonomika – S 004)

mokslinė vadovė – dr. Vaida Pilinkienė
mokslinė konsultantė – dr. Inga Konstantinavičiūtė

 
Norinčius dalyvauti prašome kreiptis el. p. Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt , arba studijos@lei.lt iki 2021 m. rugsėjo 28 d. 15 val., bus suteikta prisijungimo nuoroda

TRANSWAT (LLI-533) Mid-term Workshop

Priimtų doktorantų susirinkimas

2021 m. rugsėjo 3 d. 11:00 val. Lietuvos energetikos instituto Posėdžių salėje, AK-202 kab. vyks 2021 m. priimtų doktorantų susirinkimas.