Mokslinė diskusija: Lietuvos ir Latvijos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių būklės tyrimai

Lietuvos energetikos institutas kviečia Jus į mokslinę diskusiją „Lietuvos ir Latvijos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių būklės tyrimai“.
2022 m. rugpjūčio 25 d. 10:00

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos programos projekto TRANSWAT tikslas – užtikrinti Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos reikalavimų, bendrą vertinimą ir valdymą. Dalies tarpvalstybinių upių ir ežerų būklė neatitinka “geros ekologinės būklės“ kriterijų. Kai kurios upės netgi priskiriamos prie smarkiai pakeistų vandens telkinių kategorijos, nes jų vandens režimą reguliuoja mažųjų hidroelektrinių (MHE) kaskados.

Mokslinės diskusijos metu aptarsime upių, reguliuojamų MHE kaskadomis, tyrimus Varduvos upės pavyzdžiu bei pasienio ežerų ekologinės būklės vertinimo aspektus. Taip pat apžvelgsime tirtų tarpvalstybinių vandens telkinių valdymo iššūkius, ypatingą dėmesį skiriant mažųjų hidroelektrinių kaskadų įtakos vandens ekosistemoms vertinimui.

Mokslinė diskusija vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje.

Registracija: https://forms.gle/T7PMr8UgHsCKcApRA (dalyvių skaičius ribotas).
Registracija vyks iki rugpjūčio 22 d. 12 val.
Programa:

Antroji CERN Baltijos konferencija (CBC 2022)

CBC 2022 konferencijos baneris

2022 m. spalio 10 – 12 dienomis Vilniuje, Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC), vyks antroji CERN Baltijos šalių konferencija (CBC 2022). Tai kasmetinė CERN Baltijos grupės (CBG) organizuojama konferencija, kurios vieta rotuojama CBG šalyse narėse ir priimančiose institucijose. Lietuvos energetikos institutas taip pat yra įsitraukęs į CERN Baltijos grupės veiklą. Į renginį kviečiame mokslininkus, inžinierius, visų pakopų studentus ir pramonės atstovus.

Tikslai ir uždaviniai

Vadovaudamasi CBG principais (skaidrumas, sąžiningumas, dalijimasis ir bendradarbiavimas), konferencija išsikėlė šiuos tikslus:

Konferencija siekiama suburti Baltijos šalių mokslininkus ir mokslinių tyrimų institucijas, padėti organizuoti veiklą, nukreiptą į ilgalaikę CERN misiją ir su ja susijusį bendradarbiavimą / eksperimentus.

Apimtis ir temos

Mokslinė ir techninė CERN Baltijos šalių konferencija apima visą CERN ir su juo susijusios veiklos spektrą (pvz., mokslinius tyrimus, inžineriją, skaičiavimus, pramonę ir politiką).

Temos yra susijusios, bet neapsiriboja šiomis sritimis: greitintuvai, detektoriai ir kitos pažangiosios technologijos, didelės energijos fizika, duomenų mokslas ir kompiuterija, branduolinė medicina. Nuo fizikos iki inžinerijos, nuo fundamentaliųjų mokslų iki pramonės. Temos bus logiškai susietos su CBG veikla, vykdoma bendradarbiaujant su CERN, eksperimentais ir tyrimais: pavyzdžiui, CMS, CLIC, FCC, MEDICIS, AEGIS, CLOUD ir kt.

Tikslinė auditorija ir dalyviai

Su CERN susiję mokslininkai, inžinieriai, studentai (visų lygių) ir pramonės atstovai (įskaitant Estijos, Lietuvos ir Latvijos CERN pramonės ryšių palaikymo pareigūnus), taip pat Baltijos šalių suinteresuotosios šalys.

Bus kviečiami CERN ir CBG narių institucijų ekspertai pranešėjai, kurie prisidės prie kiekvienos temos aptarimo.

 
Svarbiausi terminai
Registracija ir konferencijos svetainė: https://indico.cern.ch/e/cbc2022
Pranešimų santraukų pateikimas iki rugsėjo 15 d.
Konferencijos pradžia: Spalio 10 d. 9:00 val.
Konferencijos pabaiga: Spalio 12 d. 19:00 val.

Preliminarus dalyvio mokestis:
120 Eur

Kontaktai
cbc-2022@cern.ch

Vieta:
Fizinių ir technologijos mokslų centras
Saulėtekio al. 3. LT-10257 Vilnius
Lietuva

CERN Baltic Group narių logotipai

The Joint Baltic Nordic Energy Research Programme – Lithuania webinar

Maloniai kviečiame į glaustą (1 val. 15 min. trukmės) nuotolinį pristatymą š. m. birželio 29 d. (trečiadienį) nuo 15:00 – bus paskelbti raporto “Baltic-Nordic Roadmap for Co-operation on Clean Energy Technologies” rezultatai, taip apt subendrinti Joint Baltic Nordic Energy Research Programme ligšioliniai rezultatai bei tolimesni planai; renginio metu bus supažindinta su vieno konkretaus šios programos projekto eiga (kuriame dalyvauja Lietuvos atstovai).

Programa
• 15.00 – 15.10: Welcome by Daumantas Kerežis, Ministry of Energy of the Republic of Lithuania
• 15.10 – 15.25: An introduction to the Joint Baltic Energy Research Programme by Kevin Johnsen, Nordic Energy Research
• 15.25 – 15.40: Presentation of key findings from Baltic-Nordic Roadmap for Co-operation on Clean Energy Technologies by Marton Leander Vølstad, Nordic Energy Research
• 15.40 – 15.50: Presentation of the project, ReMoNet-Bioenergy by Linas Paukštaitis, Kaunas University of Technology
• 15.50 – 16.10: Q&A, discussion.

Daugiau informacijos apie renginį bei registracija: https://www.eventbrite.com/e/the-joint-baltic-nordic-energy-research-programme-lithuania-webinar-tickets-365431414197

John Schnobrich / Webinar

Konferencija ir kontaktų renginys „DigiGreen 2022“

Konferencija ir kontaktų renginys „DigiGreen 2022

Laikas: Birželio 17 d. 9:30 – 14:30

Vieta: Energetikos ir technikos muziejus (Rinktinės g. 2, Vilnius)

Kam naudinga: Įmonių atstovams, norintiems daugiau sužinoti apie švariųjų ir skaitmeninių technologijų teikiamą naudą ir atsiveriančias galimybes.

Apie renginį: Žalioji pertvarka ir skaitmeninė transformacija – du Europos Sąjungos varikliai, artimiausiu metu skatinsiantys pramonės virsmą ir ekonomikos augimą. Įmonės, pirmos įgyvendinusios šiuos pokyčius savo veikloje, neabejotinai įgys konkurencinį pranašumą ir užims lyderiaujančias pozicijas. Renginio metu išmanias technologijas kuriančių ir diegiančių įmonių atstovai dalinsis gerąja praktika, startuoliai – nepagražinta inovacijų vystymo patirtimi ir išmoktomis pamokomis, ekspertai – praktiniais patarimais, kur sutelkti dėmesį ir kaip efektyvinti savo veiklą.

Daugiau informacijos ir registracija: https://bit.ly/DigiGreen2022

Nuotolinis seminaras „Rinkodaros strategijos švariųjų technologijų verslui“

Nuotolinis seminaras „Rinkodaros strategijos švariųjų technologijų verslui

Laikas: Gegužės 31 d. 10:00 – 11:30

Vieta: „Zoom“ platforma

Kam naudinga: Turinys orientuotas į švariųjų technologijų kūrėjus, tačiau neabejotinai bus naudingas ir kitų inovacijų vystytojams.

Apie renginį: Vartotojų elgsenos pokyčiai ir augantis aplinką tausojančių sprendimų poreikis versle sukuria galimybes augti švariųjų technologijų srities įmonėms. Tačiau daugelis tvaresnių sprendimų yra nauji, novatoriški ir brangūs, todėl tokius sprendimus siūlančios įmonės susiduria su unikaliais rinkodaros iššūkiais. Kviečiame dalyvauti renginyje ir net iš keletos Lietuvos ir užsienių ekspertų išgirsti patarimus kaip perteikti klientams savo produkto kuriamą vertę, sukurti pasitikėjimą ir išsiskirti iš konkurentų.

Daugiau informacijos ir registracija: https://bit.ly/365IFSt

Seminaras „Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas pertvarkant į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo sistemą“

Gegužės 26 d. 14 val. kviečiame į nuotolinį seminarą
Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas pertvarkant į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo sistemą

Pranešėjas: Klaipėdos universiteto doktorantas Lukas Norkevičius

Santrauka:
Laivų jėgainių dekarbonizacija ir kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas tapo prioritetu plėtojant jūriniam transportui, įskaitant laivus, plaukiojančius uosto akvatorijose, skirtas technologijas. Vidaus degimo varikliai, varomi dyzelinu, nenaudojant antrinių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo technologijų negali užtikrinti su išmetamais teršalais susijusių ekologinių MARPOL 73/78 III etapo reikalavimų.

Pristatomame darbe atlikti tyrimai apima Baltijos jūros regione eksploatuojamų jūrinių vilkikų statistinių duomenų analizę, kurios tikslas – suklasifikuoti jūrinius vilkikus pagal geometrines, energijos vartojimo efektyvumo charakteristikas ir amžių, siekiant įvertinti Baltijos jūros regiono jūrinių vilkikų parko sudėtį ir naujumą. Remiantis statistinės analizės duomenimis, nustatytos 3 vyraujančios jūrinių vilkikų serijos, į vieną kurių patenka Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste eksploatuojamas jūrinis vilkikas KLASCO-3. Vilkikas KLASCO-3 tyrime pasitelkiamas kaip pagrindinis SGD varomų vilkikų serijos prototipas ir ekologinio poveikio vertinimo objektas, dyzelinu varomą variklį CAT3516C pakeitus į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo variklį – „Wartsila 9L20DF“, panaudojant faktinį metinį jūrinio vilkiko variklių apkrovos ciklą.

Naudojant skaičiuojamosios skysčių dinamikos (SSD) programą FLOW 3D, kurios veikimas pagrįstas dalinių išvestinių metodu, o laisvojo paviršiaus sekimo reikmėms naudojamas „TruVOF“ algoritmas, įvertinta suskystintų gamtinių dujų degalų sistemos komponentų (kriogeninių talpyklų) įtaka trijų skirtingų serijų jūrinių vilkikų eigumo ir energijos vartojimo efektyvumo charakteristikoms.

Siekiant plačiai panaudoti atliktų ir disertacijoje aprašytų kriogeninių talpyklų išdėstymo tyrimų rezultatus Baltijos jūros regiono mastu, remiantis laivų geometrinio panašumo teorijos principais parengti dvirūšių degalų vienalaikio naudojimo sistemos racionalaus išdėstymo skirtingų serijų jūriniuose vilkikuose metodikos pagrindai. Sukurta metodika atitinka mokslinio naujumo kriterijų ir yra pritaikyta praktiškai naudoti Baltijos jūros regione eksploatuojamiems jūriniams vilkikams.

Trukmė: 1 val.

Nuoroda nuotoliniam prisijungimui: spauskite čia norėdami prisijungti per MS teams

Tvarios ateities kūrėjų laboratorija BE ATLIEKŲ 2022

Danės skvere Klaipėdoje, birželio 10 d. 11.00-19.00 val. – „Tvarios ateities kūrėjų laboratorija BE ATLIEKŲ. 2022“

🟢 Lietuvos jūrų muziejus inicijuoja aplinkos išsaugojimą ateities kartoms ir kviečia į renginį „Tvarios ateities kūrėjų laboratorija. BE ATLIEKŲ“.
🟢 Renginys inspiruos ekologinį sąmoningumą, kvies klaipėdiečius, miesto svečius – nuo jauniausio iki vyriausio – nes visi itin svarbūs, tik visi kartu galime kurti tvaresnę visuomenę.
🟢 Renginio stenduose daugiau kaip 30 organizacijų: gamintojai, kūrėjai, tvarių idėjų generatoriai praktiškai supažindins atėjusius su įvairiausiais tvariais sprendimais, paslaugomis, išradimais ir produktais, jų prieinamumu, naudingumu ir kalbės apie aplinkai draugiškesnį gyvenimo būdą.
🟢 Renginys bus įdomus įvairaus amžiaus auditorijoms: be įvairių demonstracijų, pristatymų, pokalbių stenduose, pamatysite ir jautrų meninį pasirodymą, o renginį vainikuos mušamųjų instrumentų ansamblis „Ritmas Kitaip“, kuris parodys, kad muziką kurti ir groti galima net ir iš įvairių nebenaudojamų daiktų!

𝐃𝐚𝐥𝐲𝐯𝐢𝐚𝐢:
Mokslo įstaigos:
🟢 Klaipėdos universitetas, Jūros tyrimų institutas
🟢 Klaipėdos turizmo mokykla
🟢 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
🟢 Socialinių mokslų kolegija
🟢 Karaliaus Mindaugo profesinė mokykla
🟢 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
🟢 Lietuvos verslo kolegija
🟢 Klaipėdos valstybinė kolegija
🟢 Kretingos technologijos ir verslo mokykla
🟢 Lietuvos energetikos institutas
🟢 Gamtos tyrimų centras

Kultūros įstaigos:
🟢 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
🟢 Lietuvos jūrų muziejus / Rodion Petrov

Viešosios įstaigos:
🟢 VšĮ Turiu idėją, Denim diaries
🟢 VšĮ „Žaliasis taškas“
🟢 VšĮ Žaliosios politikos institutas ir Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas
🟢 VšĮ „Po bangom“

Valstybinės įstaigos, įmonės:
🟢 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
🟢 VĮ Lietuvos Kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko Kovinio Rengimo Centras

Verslo atstovai:
🟢 UAB Klaipėdos energija
🟢 UAB Laba energija
🟢 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
🟢 UAB Kvapų namai
🟢 AQUA PURITY OU
🟢 UAB Toksika
🟢 UAB Green Genius
🟢 UAB Horeca sprendimai
🟢 UAB Natural Market LT
🟢 UAB Vėjo projektai
🟢 UAB Klaipėdos vanduo
🟢 UAB „EcoCocon“
🟢 Ekologinio dizaino asociacija – EKODA
🟢 UMA tvarus pakavimas
🟢 Milda Vitartaitė ir Vaidimantė Grudytė
🟢 Mušamųjų instrumentų ansamblis „Ritmas kitaip“

Konferencija „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“

Europos Komisija (EK) kartu su Europos misijos „Klimatui neutralūs ir išmanūs miestai“ valdyba yra numačiusi tikslą iki 2030 m. pasiekti, kad Europoje būtų 100 klimatui neutralių miestų, kurie taptų eksperimentų ir inovacijų centrais. Ši misija su bandomąja-eksperimentine infrastruktūra prisidėtų prie Lietuvos miestų pasirengimo tapti išmaniaisiais miestais ir EK misijos įgyvendinimo.

Konferencija „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“ suburs politikos, verslo ir mokslo lyderius diskusijai, kaip pasiekti, kad iki 2030 m. Europos Sąjungos lygmeniu turėtume bent vieną, o nacionaliniu lygmeniu – bent tris žaliąsias savivaldybes.

Konferencijoje pranešimus skaitys Lietuvos energetikos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius („Mokslo vaidmuo diegiant inovacijas išmaniuose miestuose: Žaliojo miestelio pilotinio projekto vizija“) ir direktoriaus pavaduotojas dr. Rolandas Urbonas („Programos „Europos horizontas“ kvietimai aktualūs poveikiu klimatui neutraliems ir pažangiems miestams“).

Tarptautinė konferencija apie Lietuvos ir Prancūzijos tyrėjų bendradarbiavimą klimato kaitos srityje

Š. m. balandžio 6 d. 14.00–16.30 val. (Lietuvos laiku) kviečiame į konferenciją „Lithuanian-French cooperation for climate change in the framework of EU Missions“ aptarti Lietuvos ir Prancūzijos bendradarbiavimo stiprinimą mokslo ir inovacijų klimato kaitos srityje ir ypač plėtojant bendrus „Europos horizonto“ klimato kaitos tematikos mokslinius tyrimus ir misijos, skirtos klimato kaitos sričiai, projektus.

Konferencija aktuali tyrėjams, vykdžiusiems dvišalius mokslinius tyrimus ir dar tik pradedantiems plėtoti ryšius su kolegomis Lietuvoje ir Prancūzijoje, institucijų, kurios formuoja klimato kaitos politikos gaires, atstovams. Renginyje pasisakys Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Alix Everard, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas, Lietuvos Aplinkos apsaugos ministerijos viceministrė Gintarė Krušinskienė, Prancūzijos Ekologijos ministerijos patarėja Noémie Piaskowski, Lietuvos mokslo tarybos tarptautinio skyriaus vadovas V. Mongirdas, abiejų šalių akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovai.

Konferenciją organizuoja Lietuvos mokslo tarybos NCP, Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių biuras Briuselyje LINO ir Prancūzų institutas Lietuvoje.

Konferencijos formatas – hibridinis. Renginys gyvai vyks Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius), Mažojoje salėje. Vietų skaičius yra ribotas, pirmenybė teikiama užsiregistravusiems anksčiau. Dalyvauti gyvai galima laikantis galiojančių saugumo reikalavimų. Renginį taip pat bus galima stebėti nuotoliniu būdu.

Programa.

Registracija į konferenciją (nuoroda) – iki balandžio 4 d. 17 val.

event banner and partner logos

Nuotolinė paskaita „Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje. Kaip išlikti budriems“

Šį ketvirtadienį (kovo 24 d.) 10-12 val. vyks nuotolinė paskaita „Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje. Kaip išlikti budriems”. Paskaitą skaitys Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vyriausioji specialistė Auksė Ūsienė, dirbanti propagandos atpažinimo, jos viešinimo ir pilietinio pasipriešinimo srityje, skaitanti paskaitas visuomenei apie informacinį, hibridinį karą.

Nuoroda (MS Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFiYjdlZDUtZTU2MS00MDcwLTg5MWItNDc0Yjc0NmNmNTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d