Adolfo Jančausko daktaro disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Adolfas Jančauskas (LEI Degimo procesų laboratorijos j. m. d.), Kauno technologijos universitetas,

Disertacijos pavadinimas: Azoto ir sieros junginių emisijų mažinimas biokuro katiluose taikant kombinuotus metodus

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006.

Gynimo data, laikas, vieta: 2021-12-17, 10:00 val., Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas)

Mokslinis vadovas – doc. dr. Kęstutis Buinevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Energetikos ir termoinžinerijos krypties disertacijos gynimo taryba:

Daktaro disertacijos gynimas vyks mišriu būdu, Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402). Prisijungimo nuoroda norintiems stebėti transliaciją internete:
https://liedm.zoom.us/j/87466337718

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Vyraujančios katilų dūmų desulfurizavimo ir denitrifikavimo technologijos pasižymi selektyvumu ir jų kombinuotas poveikis kompleksiniam biokuro judančio ardyno katilų emisijų mažinimui nepakankamai ištirtas. Ši disertacija skirta nustatyti kombinuotą pirminių ir antrinių priemonių poveikį azoto ir sieros junginių emisijoms. Eksperimentiniai tyrimai atlikti pramoniniuose 4 – 12 MW katiluose ir analogiškos konstrukcijos bei veikimo sąlygų tyrimų stenduose (20 kW), deginant medienos biokurą bei agrarinės, industrinės ir gyvulinės kilmės atliekas. Nustatytas skystųjų selektyviųjų nekatalitinių reaktyvų (NH3, (NH2)2CO), kietųjų reaktyvų (CaO), dūmų recirkuliacijos, oro pertekliaus ir šių priemonių kombinavimo įtaka dūmų NO, NO2, N2O, NH3, HCN, SO2, SO3 ir H2S emisijoms. Nustatyta, kad dūmų recirkuliacija ir biokuro deginimas nevisiško degimo sąlygomis mažina NO, NO2, NH3, SO3 ir H2S emisijas, tačiau didina SO2, HCN ir N2O emisijas, todėl šie metodai turi būti derinami su papildomomis dūmų desulfurizavimo priemonėmis. Eksperimentiniais matavimais įrodyta, kad selektyvinių nekatalitinių reakcijų metu (NH2)2CO reaktyvas redukuoja ne tik NO, NO2, bet ir SO2 bei H2S koncentracijas biokuro degimo produktuose. Disertacijoje pateikiama eksperimentinių tyrimų rezultatų pagrindu parengta NOx ir SO2 koncentracijų skaičiavimo metodika, leidžianti optimaliai parinkti emisijų mažinimo priemones judančio ardyno biokuro katilų emisijoms mažinti.

Atsinaujinantys energijos ištekliai ir atliekos – konversija į energiją ir vertingus produktus (TWIN-PEAKS pavyzdys)

Seminaras „Atsinaujinantys energijos ištekliai ir atliekos – konversija į energiją ir vertingus produktus (TWIN-PEAKS pavyzdys)“.

2021 m. lapkričio 23 d. 10.00 val.
Seminaro vieta: Breslaujos g. 3., Kaunas, Lietuvos energetikos administracinis pastatas, I aukštas, Konferencijų salė.
Būtinas reikalavimas dalyviams – turėti galiojančius Galimybių pasus.


Programa

10:00-10:15
Registracija. Kava/arbata/užkandžiai.
10:15-10:40
Lietuvos energetikos instituto bendradarbiavimas su verslu ir pasiekimai MTEP produktų kūrime (Rimantas Levinskas, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų centro vadovas).
10:40-11:05
Plazminių technologijų panaudojimas utilizuojant atliekas į vertingus produktus (Andrius Tamošiūnas, direktoriaus pavaduotojas, Plazminių technologijų laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas). Bus pristatyti TWIN-PEAKS projekto (https://www.twinpeaks-h2020.eu/) pasiekimai, t.y. kaip atliekos gali būti verčiamos į energiją/vertingus produktus: sintezės dujas, vandenilį, metaną, metanolį.
11:05-11:30
Tyrimai LEI Vandenilio energetikos technologijų centre(Darius Milčius, Vandenilio energetikos technologijų centro vadovas).
11:30-12:00
Klausimai. Diskusija.
12:00-13:00
Vizitai: į Vandenilio energetikos technologijų centrą, Degimo procesų, Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų bei Plazminių technologijų laboratorijas. Plazmos generatoriaus atliekų utilizavimui gaminant sintetines dujas veikimo demonstracija.
13:00-14:00
Pietūs ir atsisveikinimas.

Europos horizontas: Europos inovacijų tarybos parama novatoriams

Data: 2021 m. lapkričio 30 d., 10:00 – 12:45 val.
Vieta: online platforma

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovus, mokslininkus, tyrėjus, ekspertus ir visus, kurie domisi naujovėmis, diskusijai apie artėjantį momentą, kai Europos Komisija patvirtins Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios 2021–2027 m. programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) 2022 m. darbo programą.

RENGINIO PROGRAMA

Galimybės ir vaidmenys  Moderatorius G. Kimtys 
10:00-10:10 Europos Komisijos sukurtas nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklas kokybiškų paraiškų rengimo proceso užtikrinimui
Gintas Kimtys, MITA direktoriaus pavaduotojas; ekspertas „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“; MITA NCP koordinatorius
10:10-10:20
Pranešims anglų kalba
(Time in Brussels 9:10-9:20)
What is the role of EIC Programme Managers in the implementation and management of high-risk projects?
Francesco Matteucci, Programme Manager, European Innovation Council, DG Research & Innovation, European Commission
10:20-10:35
Pranešimas anglų kalba
(Time in Brussels 9:20-9:35)
FIT-4-NMP provides strategic and targeted support to talented newcomers who have never applied for EU-funded projects Why register with FIT-4-NMP?
Giles Brandon, FIT-4-NMP Coordinator
10:35-10:50 Atvira dalyvių diskusija apie galimybes ir vaidmenų svarbą rengiant paraišką
Strategija          Moderatorius I. Šlapkauskas
10:50-11:10 Kokių strateginių iniciatyvų suteiks Europos inovacijų taryba (EIC)?

Diskusijoje dalyvauja:

  • Raimondas Martinavičius, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus patarėjas; Lietuvos atstovas „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“
  • Ignas Šlapkauskas, VšĮ Lietuvos inovacijų centro ir „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“ ekspertas
  • Inga Beiliūnienė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinio direktoriaus pavaduotoja; ekspertė „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“
Patirtis ir įžvalgos                    Moderatorė Dr. E. Bagdonaitė
11:10-11:45 Europos horizontas: Europos inovacijų tarybos parama novatoriams
Dr. Edita Bagdonaitė, MITA, MTEP ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus EIC NCP; ekspertė „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“
11:45-11:55 UAB BATTEC novatoriško projekto pirmojo etapo EIC Accelerator paraiškos sėkmės formulė
Vytautas Ščiuka, UAB BATTEC direktorius
11:55-12:10 EIC čempionų lygos laimėjimas ir UAB INOVATYVI MEDICINA sprendinio pripažinimas strategiška Europai sveikatos inovacija
Tomas Baltrūnas, UAB INOVATYVI MEDICINA direktorius
12:10-12:25 Patirtis ir įžvalgos kelyje nuo EIC Pathfinder iki EIC Transition – ankstesniems ir tęsiamiems projektams, atžalinių įmonių ar startuolių steigimui
Mantas Sakalas, Baltijos pažangių technologijų institutas, EIC ambasadorius
12:25-12:45 KLAUSIMAI / ATSAKYMAI

Atkreipiame dėmesį, kad visa šiame renginyje pateikta informacija apie „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos priemones gali būti keičiama. Šiuo metu vyksta ES valstybių narių apsikeitimas nuomonėmis, todėl Europos inovacijų tarybos darbo programos 2022 m. projektas yra konfidencialus.

Registracija

Spustelėdami šį mygtuką, jūs pateikiate savo informaciją internetinio seminaro organizatoriui, kuris ją naudos bendraudamas su jumis dėl šio nuotolinio renginio online platformos (informacija bus atsiųsta š. m. lapkričio 29 d.) ir kitų paslaugų. Atkreipiame dėmesį, kad automatinio atsakymo apie registraciją elektroniniu paštu sistema nesiunčia. Kilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis kontaktuose nurodytu elektroninio pašto adresu.

Renginys nemokamas.

Renginio kalba – lietuvių/anglų.

Kontaktai
Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 604 76851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

COST informacinis renginys

Lietuvos mokslo taryba kviečia tyrėjus ir mokslo vadybininkus į COST programos internetinį informacinį renginį skirtą susipažinti su dalyvavimo COST programoje būdais, nacionalinėmis dalyvavimo taisyklėmis ir išgirsti gerosios praktikos pavyzdžių.

Pranešimus skaitys prof. dr. Milda Ališauskienė COST veiklos „Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity“ komiteto pirmininkė ir prof. dr.  Loreta Huber COST veiklos Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility“ atstovė komitete.

COST – Europos šalių tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology) skatina  atvirus, įtraukius jaunųjų ir patyrusių tyrėjų iniciatyva kuriamus bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas.

Renginio programa.

Renginys vyks š. m. lapkričio 9 d. 15 val. Užsiregistravę renginio dalyviai nurodytais e. pašto adresais bus pakviesti prisijungti prie nuotolinės transliacijos.

Registruotis ir pateikti klausimus pranešėjams kviečiame iki lapkričio 9 d. 12 val.

Registracija: https://www.lmt.lt/lt/visuomenes-informavimas/renginiai/2315/cost-informacinis-renginys/r169

Tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti energetikos transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“

Lapkričio 10 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mažojoje konferencijų salėje vyks Lietuvos energetikos instituto kartu su LMA Jaunąja akademija organizuojamas tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti energetikos transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“ skirtas energijos pakankamumo vaidmeniui energetikos transformacijoje aptarti. Seminare bus pristatytos net dviejų tarptautinių projektų įžvalgos, patirtimi dalysis svečiai iš Danijos, Prancūzijos, Vokietijos.


Laikas: 2021 m. lapkričio 10 d. 09:00 val.
Vieta: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius, Mažoji konferencijų salė.
Registracija internete: https://bit.ly/enersem


Apie renginį

Vykstanti ūkio transformacija, nukreipta į anglies išmetimų mažinimą ir klimato kaitos švelninimą, ne tik suteikia naujų tvaraus vystymosi galimybių, bet ir kelia rimtų iššūkių. Siekiant ambicingų klimato kaitos švelninimo tikslų nepakanka vien techninių pokyčių – pažangesnių technologijų, energijos vartojimo efektyvumo priemonių ar atsinaujinančių energijos išteklių plėtros. Vis geriau suprantamas esminis vaidmuo, tenkantis elgsenos pokyčiams. Energijos pakankamumas (angl. energy sufficiency) pabrėžia būtinų energijos poreikių patenkinimą minimizuojant poveikį aplinkai ir atsisakant perteklinio vartojimo. Kitų šalių patirtis rodo, kad energijos pakankamumas ir su juo susiję elgsenos pokyčiai gali tapti svarbia dekarbonizacijos strategijų dalimi.

Seminare bus aptariamas galimas energijos pakankamumo vaidmuo siekiant visiško dekorbanizacijos įgyvendinimo Lietuvoje, daugiausia dėmesio skiriant energijos vartojimui pastatų ir transporto sektoriuose. Renginio tikslas – susipažinti su energijos pakankamumo integravimo tarptautine patirtimi, aptarti energijos pakankamumo rodiklių prielaidų pagrįstumą Lietuvoje ir energijos pakankamumo potencialą Lietuvai mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Seminare bus pristatomi tyrimai, atliekami pagal du tarptautinius projektus, kurie suvienijo mokslininkus ir visuomeninių organizacijų atstovus:


Seminaras vyks taikant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo priemones. Planuojamas hibridinis renginys, prisijungimo nuoroda dalyviams, užsiregistravusiems dalyvauti nuotoliniu būdu, bus atsiusta prieš seminarą. Dalis pranešimų bus skaitomi anglų kalba. Diskusija vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

 
CACTUS Project participants logos

Atvirojo mokslo seminaras (FAIRsFAIR)

Gerbiamieji,

kviečiame dalyvauti atvirojo mokslo seminare, kuris vyks lapkričio 10 d. (trečiadienį) 10 val. Šis virtualus interaktyvus renginys skirtas mokslininkams, tyrėjams, mokslo administratoriams, duomenų valdymo pagalbą teikiantiems specialistams, akademinių bibliotekų atstovams. Tai projekto FAIRsFAIR iniciatyva, įgyvendinama bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, OpenAIRE nacionaliniu koordinatoriumi Lietuvoje ir Atvirojo mokslo bendruomenėmis.

Renginys vyks anglų kalba.

 
Preliminari seminaro programa
 

Maloniai kviečiame užpildyti registracijos formą iki spalio 31 d.

Prisijungimo adresas bus siunčiamas užsiregistravusiems dalyviams.

Kontaktinis asmuo: Ieva Cesevičiūtė, el. paštas: ieva.ceseviciute@ktu.lt, tel. nr. +370 682 75577.

KTU „WANTed“ karjeros dienos

Spalio 27 d. Lietuvos energetikos institutas dalyvaus KTU „WANTed“ karjeros dienose, kurių metu studentams pristatysime kokias veiklas vykdome, kokias problemas sprendžiame ir kaip jie gali prisijungti prie mūsų komandos!

Institutą renginyje pristatys LEI Vandenilio energetikos technologijų centro mokslininkas Šarūnas Varnagiris.

KTU ,,WANTed“ karjeros dienos 2021 – tai vienas didžiausių virtualių karjeros planavimo renginių Baltijos šalyse, kviečiantis visus Lietuvos studentus, moksleivius ir įmones.

Renginio pokalbius bei diskusijas moderuos, reportažus rengs žinomi žurnalistai ir televizijos laidų vedėjai Dovydas Pancerovas, Timūras Augucevičius, Ugnė Siparė, Ignas Kinčinas, Goda Raibytė, Ignas Grinevičius, Lukas Keraitis.

Tiesioginę transliaciją galėsite stebėti spalio 27 d. (trečiadienį) nuo 10 val. ryto per Youtube bei LRT.lt platformas. LEI pristatymas vyks 9 val. 10 min.

Daugiau informacijos: https://karjerosdienos.ktu.edu/

Studente, dalyvauk TwinPeaks projekto iššūkyje ir pasiūlyk savo idėją kaip racionaliai utilizuoti atliekas


Studente, dalyvauk iššūkyje ir pasiūlyk savo idėją kaip racionaliai utilizuoti atliekas!

Plėtojama pramonė ir žmonių veikla daro didžiulį poveikį gamtai, kartu keičiasi ir biogeocheminis ciklas, apimantis įvairius cheminius, fizinius, geologinius ir biologinius procesus. Atliekos, tiek pramoninės, tiek buitinės, tiek agrokultūrinės nuolatos kaupiasi. Vien Lietuvoje buitinių atliekų yra sukaupiama apie 6,5 mln. tonų kasmet, agrokultūrinių apie 10.7 mln. tonų. Rūšiuojant atliekas, dalį atliekų galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti naujai kuriamiems produktams. Tačiau stingant technologinių idėjų kaip utilizuoti atliekas, kurios yra nevienalytės, užterštos, kenksmingos arba netinkamos perdirbimui, dažniausiai utilizavimo sprendimai būna paprasti: atliekos atsiduria sąvartynuose (apie 40%) arba yra sudeginamos (2020 m. apie 9%). Siekiant tvaraus vystymosi, taršos mažinimo bei švarios aplinkos išsaugojimo, turi būti didinamos netinkamai tvarkomų atliekų panaudojimo alternatyvos, išsaugojant jų energetinę vertę. Todėl visuomenė, TWIN-PEAKS projektine veikla, yra skatinama atrasti naujas alternatyvas, parodant, kad technologinis raštingumas galės ateityje pasiūlyti racionalesnius sprendimus tvariau tvarkant atliekas.

Tyrimą remia tarptautinis konsorciumas TWIN-PEAKS bei Lietuvos energetikos institutas ir kviečia universitetų bei institutų bendruomenės narius dalyvauti trijų savaičių trukmės tyrime. Tyrimas prasideda jau nuo 2021 m. spalio 8 d. Tyrimo metu grupes (individualius asmenis) konsultuos patyrę energetikos srityje tyrėjai, pagal numatytas veiklas bei idėjas organizuos ekspedicijas į energetinius objektus.

Individualūs arba grupių pristatymai įvyks spalio 29 d. Komisijos nariai iš įvairių asociacijų bei institucijų vertins idėjos originalumą, jos pagrindimą bei įgyvendinamumą, taip pat naujumą atliekų tvarkymo srityje. Trys grupės (grupės arba individualūs asmenys), surinkusios didžiausią balų skaičių, gaus organizatoriaus įsteigtus prizus.

Daugiau informacijos apie projektą: www.twinpeaks-h2020.eu

Norite dalyvauti? Susisiekite el. paštu Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt ir gaukite daugiau informacijos.

Europos horizontas: Europos inovacijų tarybos parama novatoriams

Data: 2021 m. rugsėjo 22 d.
Vieta: online platforma
Pradžia
2021-09-22 10:00
Pabaiga
2021-09-22 12:00

Išsamiau:
https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/europos-horizontas-europos-inovaciju-tarybos-parama-novatoriams-1

Junkis prie mūsų. Tapk nepriklausomu ekspertu ir stiprink Lietuvos poziciją darbo programai „Europos inovacijų taryba“.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia Lietuvos ekspertus, politikos formuotojus ir visus suinteresuotuosius diskusijai apie mūsų valstybės poziciją formuojant bei derinant Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios 2021–2027 m. programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) vienos iš priemonių, Europos inovacijų tarybos, darbo programą 2022 metams.

Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) tikslas – nustatyti, išvystyti ir panaudoti pažangias ir revoliucingąsias inovacijas (įskaitant technologijas), taip pat remti greitą inovatyvių įmonių plėtrą Europos Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu, pradedant nuo idėjų iki rinkos.

EIC teikia tiesioginę prie poreikių pritaikytą paramą novatoriams pagal tris pagrindines finansavimo priemones patvirtintas darbo programoje (angl. EIC Work Programme 2021): „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder), „Pereiga“(angl. EIC Transition) ir „Akceleratorius“ (angl. EIC Accelerator).

Priemonės yra atviros pagal principą „iš apačios į viršų“ (angl. open) visų mokslo sričių, visų sektorių technologijų ir taikmenų inovacijoms, kartu sudaryta sąlygos tikslinei paramai (angl. challenges) atsirandančioms proveržio ar revoliucingosioms technologijoms, kurių reikšmė gali būti strateginė.

Renginio programa

Moderatorius: Gintas Kimtys, MITA direktoriaus pavaduotojas; ekspertas Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“; teminės srities atstovų (angl. National Contact Point, NCP) koordinatorius

Pranešėjai

Lietuvos vizija ir siekiai tarptautinėje paramos novatoriams priemonėje“. Raimondas Martinavičius, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus patarėjas; Lietuvos atstovas Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“
Europos inovacijų tarybos tikslas ir priemonės“. Dr. Edita Bagdonaitė, MITA, MTEP ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus EIC NCP; ekspertė Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“

Geroji praktika

Patirtis ir įžvalgos ekspertinės minties sklaidai

Ignas Šlapkauskas, VšĮ Lietuvos inovacijų centro ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“ ekspertas
Inga Beiliūnienė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinio direktoriaus pavaduotoja; ekspertė Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“

DISKUSIJOS – mokslo ir verslo sričių, rizikos kapitalo ekspertai, politikos formuotojai ir rinkos novatoriai.

Renginys nemokamas.

Renginio kalba – lietuvių.

Kontaktai
Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 604 76851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

Dalyvių registracija iki š. m. rugsėjo 20 d.:

Registracija

Spustelėdami šį mygtuką, jūs pateikiate savo informaciją internetinio renginio organizatoriui, kuris ją naudos bendraudamas su jumis dėl šio nuotolinio renginio online platformos (informacija bus atsiųsta š. m. rugsėjo 21 d.) ir kitų paslaugų. Atkreipiame dėmesį, kad automatinio atsakymo apie registraciją elektroniniu paštu sistema nesiunčia. Kilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis kontaktuose nurodytu elektroninio pašto adresu.

44-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija

2021-ųjų metų Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija yra jau 44-oji visus Lietuvos fizikus vienijanti konferencija. Stiprias tradicijas turinčioje ir kas dvejus metus organizuojamoje konferencijoje bus apžvelgiami svarbiausi pastarųjų dvejų metų Lietuvos fizikų pasiekimai.
Ši konferencija yra vienintelė tokio tipo fizikos mokslo konferencija Lietuvoje, kurią organizuoja Lietuvos fizikų draugija.

Pagrindinis konferencijos tikslas – pristatyti naujausius fizikos mokslo ir technologijų pasiekimus ir perspektyvas ir suburti bendrai diskusijai fizikos mokslo, švietimo ir verslo institucijas.

Fizikos tyrėjų ir pramonės atstovų ryšių stiprinimui šįmet vyks speciali sesija „Fizika ir aukštųjų technologijų pramonė“, skirta didelės pridėtinės vertės pramonės plėtrai ir jos iššūkiams aptarti.

LNFK metu numatomas atviras LFD posėdis (LFD asamblėja) ir vyks naujos valdybos rinkimai.

Visa informacija apie renginį:
http://lnfk.ftmc.lt/

Datos

Konferencija vyks 2021 m. spalio 6-8 d.
Registracija iki 2021 m. rugsėjo 7 d.

Vieta

Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras (NFTMC), Saulėtekio al. 3, Vilnius

Registracijos mokestis

Standartinis: 50 Eur
Doktorantams: 20 Eur
Dalyvio mokestis netaikomas bakalauro, magistro studentams ir mokytojams

Klausimams

Rašykite lnfk@ftmc.lt.