Projektas ICEREG

Partneriai
Įvykiai
Įranga
Kontaktai


Apie projektą

Ledo sangrūdų potvynių rizikos valdymas Latvijos ir Lietuvos regionuose besikeičiant klimatui (ICEREG).

Projekto santrauka:
Projekto „ICEREG“ tikslas yra pagerinti ledų sangrūdų potvynių rizikos valdymą, kuriant išsamius potvynių žemėlapius ir tobulinant ledų sangrūdų susidarymo koncepcinį modelį, ypač atsižvelgiant į klimato kaitą. Nors Latvija ir Lietuva į savo prisitaikymo prie klimato kaitos planus įtraukė potvynių rizikos mažinimą ir valdymą, ledų sangrūdų dinamika lieka neištirta. Ledo sangrūdos, kaip papildomas potvynių rizikos šaltinis, kelia didelį pavojų dėl plataus masto užtvindymo ir didelės žalos Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų bendruomenėms ir ekonomikai. Ledo sangrūdų nenuspėjamumas dar labiau padidina iššūkį, todėl būtina geriau suprasti meteorologines ir hidrologines sąlygas, lemiančias potvynių susidarymą. Bendradarbiaujant tarptautinėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms bei mokslinių tyrimų organizacijoms, projekto metu bus siūloma tikslinėms grupėms perduoti tyrimų patirtį, siekiant pagerinti ledo sangrūdų potvynių valdymą, įvertinus klimato kaitą. Bus sumodeliuotos ir kartografuotos Latvijos ir Lietuvos ledo sangūdų pažeidžiamos teritorijos. Sukurtas modelis bus taikomas siekiant pagerinti esamą ankstyvojo perspėjimo sistemą, naudojant informaciją apie ledo sangrūdų potvynius. Todėl projektas „ICEREG“ gerokai padidins Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų, susiduriančių su ledo sangrūdų potvynių ir klimato kaitos keliamomis problemomis, saugumą ir prisitaikymą.

Raktažodžiai: Ledo sangrūdų potvyniai, hidrodinaminis modeliavimas, rizikos valdymas, klimato kaita

Akronimas: ICEREG

Projekto ID: LL-00136

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 33-100.24.26

Kvietimas / finansavimo priemonė: Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027, ERDF – European Regional Development Fund

Projekto biudžetas: 523 266,00 EUR, LEI dalis – 218 900 EUR

Koordinatorius: Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras, Latvija

Partneriai:

 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos „Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027“ programos lėšomis.